Uklassificeret reservelægestilling ved Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Stilling i Klinisk Onkologi ved Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N.

Dette job er udløbet

Ved Kræftafdelingen er en 12 måneders uklassificeret stilling ledig til besættelse pr. 1. maj 2021. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Forløbet indledes med seks dages introduktion. Der tilbydes et rigt uddannelses- og undervisningsmiljø, og der stilles krav om aktiv deltagelse i disse aktiviteter.

Uddannelsen organiseres af to uddannelsesansvarlige overlæger, to uddannelseskoordinerende yngre læger og fem hovedvejledere. Da der er tale om uklassificeret ansættelse, har afdelingen ikke pligt til formel uddannelse.

Lægen er vagtfri under hele ansættelsen.

Afdelingen har stor klinisk og præklinisk forskningsaktivitet, og der vil være gode muligheder for at blive introduceret til eller indgå i forskningsprojekter. Afdelingen varetager undervisning af studenter, hvor 8-12 studenter opholder sig én uge ad gangen.

Vi lægger vægt på at ansøger udviser positiv holdning, er udadvendt og målrettet med lyst til forskning og udvikling. Vi ønsker en god kollega.

Daglig arbejdstid på hverdage fra 08:00 – 15:24.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, Anni Ravnsbæk på 7845 4919

Motiveret ansøgning, CV og autorisationsbevis sendes via Emply.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.