Uklassificeret reservelægestilling ved Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Ved Kræftafdelingen er en 12 måneders uklassificeret stilling i klinisk onkologi ledig til besættelse pr. 1. maj 2021.

Dette job er udløbet

Forløbet indledes med seks dages introduktion. Der tilbydes et rigt uddannelses- og undervisningsmiljø og der stilles krav om aktiv deltagelse i disse aktiviteter.

Uddannelsen organiseres af to uddannelsesansvarlige overlæger, to uddannelseskoordinerende yngre læger og fem hovedvejledere. Da der er tale om uklassificeret ansættelse har afdelingen ikke pligt til formel uddannelse.

Lægen er vagtfri under hele ansættelsen.

Afdelingen har stor klinisk og præklinisk forskningsaktivitet, og der vil være gode muligheder for at blive introduceret til eller indgå i forskningsprojekter. Afdelingen varetager undervisning af studenter, hvor 8-12 studenter opholder sig én uge ad gangen.

Vi lægger vægt på, at ansøger udviser positiv holdning, er udadvendt og målrettet med lyst til forskning og udvikling. Vi ønsker en god kollega.

Arbejdstilrettelæggelse: Daglig arbejdstider på hverdage fra 08:00 – 15:24.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og YL. Der kræves børneattest forud for ansættelsen. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Ledende overlæge, Anni Ravnsbæk på tel.: 7845 4919

Motiveret ansøgning, CV og autorisationsbevis sendes via nedenstående link.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.