Uklassificeret reservelægestilling til Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi Ved Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Thoraxkirurgisk Sektion, er en etårig uklassificeret reservelægestilling ledig til besættelse den 1. august 2019 eller 1. september 2019.

Dette job er udløbet
Der foreligger godkendt uddannelsesprogram og afdelingen deltager i studenterundervisning.

Stillingen har vagt på tjenestestedet fælles med Karkirurgisk Sektion alle dage. Vagthyppigheden er 8-skiftet og belastningen i nattetimerne er moderat.

Der vil være god mulighed for træning af kirurgiske færdigheder inkl. mindre, selvstændige indgreb som veneudtagning og drænanlæggelse, da der bruges meget tid på operationsgangen med assistance til såvel større som mindre hjerte- og lungekirurgiske indgreb.

Journalskrivning udføres kun i begrænset omfang af afdelingens reservelæger.

Derudover er der fra afdelingen let adgang til gode forskningsfaciliteter inklusive eksperimentel kirurgi.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation og en tilfredsstillende børneattest.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.