Uklassificeret reservelægestilling til ambulant afsnit, Psykiatrisk Klinik for Unge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby Har du lyst til at få erfaring med ungdomspsykiatrien, evt. inden din KBU starter? Hos os bliver du en del af et tværfagligt, inspirerende og dynamisk team, hvor du får gode muligheder for at tilegne dig færdigheder inden for ungdomspsykiatri.

Dette job er udløbet
Psykiatrisk Klinik for Unge, team 2 tilbyder en tidsafgrænset uklassificeret reservelægestilling i 3 eller 6 måneder med tiltrædelse pr. 01.12.21 eller snarest derefter.

 

TUP2 er et alment ambulant afsnit for unge, og er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA).
Børne- og ungdomspsykiatrien er et hastigt voksende område med stort politisk fokus og stigende efterspørgsel på udredning og behandling. Psykiatrisk Klinik for Unge, Team 2 (TUP2) har knap 40 medarbejdere med forskellige fagligheder herunder læger, psykologer, sygeplejersker og socialrådgivere. Afsnittet har medarbejdere på matrikler i både Skejby og Viborg – langt størstedelen i Skejby.
I afsnittet har vi fokus på at give et kvalificeret tilbud til de unge, der har brug før børne- og ungdomspsykiatrisk udredning og behandling. Vi udvikler løbende vores tilbud for at sikre en balance mellem udrednings- og behandlingsopgaver, der bevirker at vi kan imødekomme behovet. På det ungdomspsykiatriske område er der mange samarbejdsflader til andre aktører og sektorer, og vi har vedvarende fokus på at skabe og vedligeholde at bredt samarbejde.
I TUP2 varetager vi undersøgelse og behandling af unge mellem 14-18 (21) år med blandede psykiatriske lidelser med særligt fokus på ADHD, autisme, affektive lidelser og personlighedsforstyrrelser. Der er oftest tale om unge med komplekse vanskeligheder og en høj grad af komorbiditet.
Som reservelæge arbejder du i et tværfagligt team og varetager, enten selvstændigt eller sammen med en anden, behandlersamtaler med de unge, der omhandler medicinsk behandling eller somatiske vurderinger. Derudover daglig godkendelse af blodprøver, EKG og FMK-ordinationer, recepter samt evt. delelementer af andre behandleres samtaler.

Der vil dagligt være mulighed for sparring med speciallæge, og der vil blive tilknyttet en fast vejleder til regelmæssige vejledningssamtaler.

Vi søger en medarbejder, der har:

  • Fagligt engagement
  • Interesse for psykiatrien
  • Lyst til både at arbejde selvstændigt og indgå i tværfagligt samarbejde
  • Gode samarbejdsevner
  • Et godt overblik og evne til at prioritere og strukturere
  • God formidlingsevne og gå-på-mod

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Lars Thiele, tlf. 23997478 eller afsnitsledende overlæge Signe Ventzel tlf. 40138532.

Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling på www.bua.rm.dk

Ansøgningsfrist: 02.11.21
Samtaler afholdes forventeligt tirsdag den 09.11.21 kl. 13-15.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et tværgående lægesekretærafsnit.

Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet består af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2020 4.600 eksterne henvisninger og havde kontakt med 9.130 patienter. Afdelingen havde i 2020 et nettobudget på 305,1 mio. kr. og pr. 1/9 -2021 542 årsværk fordelt på 579 medarbejdere.
Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i starten af det nye år til Gødstrup.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.