Uklassificeret reservelægestilling med tilknytning til kardiologisk enhed samt mulighed for oplæring i ekkokardiografi Fra 1/11 2023 eller efter aftale snarest derefter tilbyder Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers en 12 måneders uklassificeret reservelæge stilling med fast tilknytning til vores kardiologiske enhed.

Dette job er udløbet

Du får en stilling med store muligheder for personlig udvikling inden for det kardiologiske område inklusiv muligheden for oplæring i ekkokardiografi. Du bliver tilknyttet vores kardiologiske enhed, som består af kardiologisk sengeafsnit MSC, Hjerteklinikken samt Akut Hjerteklinik.

 

Du vil indgå i det kardiologiske team af 7 speciallæger, 3 kardiologiske HU-læger og 3 uklassificerede bagvagter – og vil være en del af en stor og velfungerende Medicinsk Afdeling, hvor uddannelse og godt arbejdsmiljø er centralt for alle.

 

Der vil være store muligheder for at få et individuelt læringsforløb baseret på nuværende færdigheder, samt ønskede læringsmål.

 

Vi tilbyder oplæring i ekkokardiografi herunder deltagelse i ekko-kursus samt on-site oplæring, oplæring i EKG-tolkning, samt procedurer som cykeltest, DC-konvertering, pleuracentese mm.

 

Vi forventer kundskaber på mellemvagts-niveau og din vagtforpligtigelse vil bestå af vagter i Akut Hjerteklinik fra 8.30-19 på hverdage og weekendarbejde i form af stuegang i vores kardiologiske sengeafsnit MSC 8.30-15.30.

 

 

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Yngre Læger.  En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.

 

Yderligere information

Yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen kan fås ved henvendelse til

Cheflæge Pernille Sarto 78 42 16 01, mail: persar@rm.dk eller ledende overlæge Bo Løfgren, mail bo.loefgren@rm.dk.

Ansøgningsfrist: 21/9-2023

Samtale: Tirsdag den 26/9-2023

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.