Uklassificeret reservelægestilling med spændende og afvekslende funktioner, Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg har en ledig uklassificeret reservelægestilling på 37 timer ugentligt til besættelse 1. september 2023 eller efter aftale. Stillingen er tidsbegrænset til et års ansættelse.

Dette job er udløbet

Om stillingen
I ansættelsen vil der være mulighed for deltagelse i operationer og stuegang. Opgaver i jobbet omfatter ellers arbejde i hospitalets skadestue i samarbejde med læger fra hospitalets akutafdeling og det ortopædkirurgiske vagthold. Der er desuden funktion i afdelingens skadeklinik med opfølgende kontroller og behandling af patienter fra skadestuen mv. Afhængig af dine kvalifikationer og erfaring, kan opgaver på mellemvagtsniveau også komme på tale.

Vagtforhold
Stillingen er uden vagt om natten.

Om afdelingen 
Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg har akut optag fra Viborg, Skive og Silkeborg Kommuner med i alt ca. 225.000 indbyggere. Afdelingens sengeafsnit har plads til i alt 27 indlagte patienter, derudover har afdelingen en klinik med ca. 25.000 ambulante besøg årligt. Afdelingen behandler patienter med et bredt spektrum af ortopædkirurgiske lidelser. Der er en høj og stigende aktivitet indenfor både den akutte og den elektive ortopædkirurgi.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Uddannelsesansvarlig overlæge Karl Jöhnk, tlf. 7844 6684, e-mail: kajoeh@rm.dk 

Ansøgningsfrist
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være modtaget elektronisk senest 11. juni 2023 kl. 12.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 15. juni 2023

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.