Uklassificeret reservelæge til Veneklinikken, Karkirurgisk Afsnit, Kirurgi. Regionshospitalet Viborg Vi søger en ung læge der brænder for kirurgi, og som i et år har lyst til at være med i vores team der behandler åreknuder på benene.

Ansøgningsfrist: 09/08/2021 Regionshospitalet Viborg

Stillingen er ledig fra 1. september 2021 eller efter aftale i veneklinikken på Karkirurgisk Afsnit, Kirurgi ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg.
Danmarks bedste mellemstor hospital 2020!

Om afdelingen
Karkirurgisk afsnit er en selvstændig fungerende sektion, under Kirurgi.
Karkirurgisk afsnit består af tre klinikker.

 1. Et arteriel klinik, hvor der behandles al traditionel perifer karkirurgi (iskæmi + perifer aneurisme sygdomme) incl. carotis sygdomme og accesskirurgi (AV-fistler), hvor der fortages både åbne og endovaskulære behandlinger.
 2. Et tværfagligt sårcenter i karkirurgisk regi, som varetager alle typer sår, men med særlige kompetencer i diabetiske, arteriele og venøse sår.
 3. Et veneklinik som varetager udredning og behandlinger af varice sygdomme for hele regionen.

Afdelingen har også en aktiv forsknings sektion – se forskningsplan og igangværende projekter på Forskning | Karkirurgi – Hospitalsenhed Midt

Vagten er under omlægning men fra august 2021 vil afdelingen modtage akutte patienter alle ugens 7 dage. Der er 2 vagtlag med vagt uden for tjenestested.
Der er aktuelt ansat 8 overlæger, 3 afdelingslæger, og 3 uddannelseslæger.

Hvad kan vi tilbyde

 • Del af et team hvor du kan opnå stor selvstændighed.
 • Superviseret oplæring i behandling af varicer med muligheden for at blive selvstændig indenfor området.
 • Systematisk oplæring i praktiske færdigheder (f. eks UL-skanning af arterier og vener).
 • Deltage i et af de talrige forskningsprojekter på afdelingen.
 • Morgenundervisning hver uge samt journal club en gang om måned.

Hvad vi forventer

 • Lægevidenskabelig Embedseksamen, evt. før KBU.
 • Gå-på-mod
 • Engagement og vilje til at tage ansvar for egen læring.
 • Gode sociale- og samarbejdsevner.
 • Deltage i intern undervisning af læger, studenter og afdelingens øvrige personale.

Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse her.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.300 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Karkirugi.

Stillingen er med hovedtjenestested i Viborg.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til konstitueret funktionsansvarlig overlæge Nathalie Grootenboer 78445619, overlæge Jørgen Nørby Veneklinikken 78445622 eller ledende overlæge Einar Pahle 78446301.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations-ID, dokumentation for uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest den 9. august 2021.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.