Uklassificeret reservelæge til Røntgen & Skanning, Hospitalsenhed Midt En uklassificeret stilling som reservelæge ved Hospitalsenhed Midt, Røntgen & Skanning, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. november 2020, eller efter aftale. For stillingen gælder, at det er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge indtil videre med vagt.

Dette job er udløbet

Om stillingen
En uklassificeret reservelægestilling er en god mulighed

  • for den unge reservelæge, der lige har afsluttet sin KBU-tid og gerne vil lære radiologien at kende – som forberedelse til en introstilling i radiologi eller som sideuddannelse til et andet lægefagligt speciale
  • for den mere erfarne reservelæge, som har afsluttet sin introstilling, men ikke er helt klar til HU-stilling

Uanset ovenstående tilbydes reservelægen superviseret udvikling og uddannelse på lige fod med afdelingens øvrige reservelæger i intro- eller HU-stilling, se eventuelt http://www.videreuddannelsen-nord.dk/introduktionsuddannelse

Vagtarbejde er en værdifuld del af speciallægeuddannelsen, så efter en oplæringsperiode indgår reservelægen i forvagten, der aktuelt er tilrettelagt som 7-skiftet tilstedeværelsesvagt med 5 hverdagsvagter (15-08), to weekendvagter (08-08) og en friuge pr. 7 uger, og der er altid en speciallæge (over- eller afdelingslæge) i bagvagt.

Udover at der selvfølgelig stilles et vagtværelse til rådighed, kan hospitalet ofte tilbyde en bolig på overenskomstmæssige vilkår, hvis du har brug for det.

Om afdelingen
Røntgen & Skanning betjener det akutmodtagende regionshospital i Region Midtjylland, der har flest specialer under samme tag, og vi foretager også undersøgelser for almen praksis. Du får derfor de bedste muligheder for en solid grunduddannelse med røntgen, gennemlysning, UL-, CT- og MR-skanning samt både klinisk mammografi og en brystkræftscreeningsklinik.

Håndværksmæssigt får du lært de invasive grundprocedurer (UL-vejledt dræn, rtg-vejledt drænskift), og hvis det er din interesse og tidligere erfaring, måske også mere krævende invasive procedurer (suprapubisk kateter, nefrostomi m.fl.).

I Røntgen & Skanning har vi et godt og frugtbart samarbejde både internt i afdelingen og med de henvisende afdelinger. Regionshospitalet Viborg har desuden et videnskabeligt fagbibliotek, en forskningsansvarlig overlæge og Journal Club, så mulighederne for såvel mono- som tværfaglig forskning er gode, hvis du prioriterer det.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Røntgen & Skanning.

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge Jette Madsen, tlf. 7844 3123, eller ledende overlæge Geert Willander på tlf. 2964 5934 , ligesom du er velkommen til at komme på besøg i afdelingen inden ansøgningsfristens udløb.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring, skal være os i hænde senest tirsdag d. 6. oktober 2020.

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 43.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.