Uklassificeret reservelæge til Regionspsykiatrien Horsens Regionspsykiatrien Horsens har en ledig stilling som uklassificeret reservelæge ledig i perioden fra den 1. marts 2020 til 31. august 2020.

Dette job er udløbet

Stillingen er på 37 timer gennemsnitlig pr. uge. Du bliver tilknyttet sengeafsnit O2. Vagtarbejde og ECT funktion aftales ved ansættelsen.

Sengeafsnit O2 er et lukket afsnit med 16 sengepladser.
O2 arbejder i front med udredning og behandling af de mest akutte og mest syge patienter, der har brug for de lukkede rammer i Regionspsykiatrien Horsens. Afsnittet arbejder efter tanken om “bælte–fri afdeling” og det er lykkedes at nedbringe brugen af tvang understøttet af den neuroaffektive udviklingspsykologisk tilgang. Sengeafsnit O2 er kendetegnet ved et engageret, udviklende og inspirerende miljø med fokus på den gode patientbehandling.

Afdelingen er kendetegnet ved et godt arbejdsmiljø og samarbejde på tværs, hvor vi hjælper hinanden med at løse opgaver og give patienter de bedst mulige forløb
Der er et meget tæt samarbejde i hele personalegruppen som ud over læger, sygeplejersker, social– og sundhedsassistenter, pædagoger, specialpsykolog, aktivitetsmedarbejder, fysioterapeuter og peer–medarbejdere.

Vi har en forventning om, at du

 • Kan arbejde selvstændigt
 • Er god til at samarbejde på tværs af faggrupper
 • Har en respektfuld kommunikation til både patienter, pårørende og kollegaer
 • Er indstillet på at bidrage positivt til afdelingens udvikling og miljø

Hvis du vil høre mere om stillingen, skal du kontakte ledende overlæge Zywia Brouer på 5011 7893.

Deadline for ansøgning er onsdag den 5. februar.

Om Regionspsykiatrien Horsens
I Regionspsykiatrien Horsens arbejder vi målrettet på at levere en god behandling til vores patienter og opretholde og udvikle vores gode arbejdsmiljø. Det ses i vores resultater.

 • Vi har igen i år opnået en rigtig flot patient- og pårørendetilfredshed i Landspatienttilfredshedsundersøgelsen (LUP)
 • Vi har indfriet regionens målsætning for nedbringelse af tvang i både 2017 og 2018, og vi opfylder allerede nu den nationale målsætning for 2020
 • Vi har positive resultater ved TULE i 2018 (TULE er medarbejdernes besvarelse af en trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering)
 • Vi har været nomineret til den nationale arbejdsmiljøpris i 2019 for arbejdet med nedbringelse af tvang, samtidig med sikring af det gode arbejdsmiljø

Du kan læse mere om Regionspsykiatrien Horsens på www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-horsens/.

På grund af spareinitiativer har berørte medarbejdere i Region Midtjylland fortrinsret til samtale ved ledige stillinger: Det betyder

 • at medarbejdere fra eget HMU område, som er i omplacering, har fortrinsret til samtale.
 • at medarbejdere fra andet HMU område, der er i omplacering har sekundær fortrinsret til samtale.
 • at fortrinsret til lederstillinger kun gælder ledere på samme stillingsniveau