Uklassificeret reservelæge søges ved Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital Har du lyst til at være del af en dynamisk og spændende afdeling, hvor du vil lære hæmatologi og se både infektionsmedicin og intern medicin generelt, så er det måske lige dig, vi søger.

Dette job er udløbet

Vi søger en læge til en 12 måneders uklassificeret reservelægestilling på Blodsygdomme. Stillingen er til besættelse pr. 1. oktober 2021, eller snarest derefter, og er på 37 timer pr. uge.

Hvem er vi
Blodsygdomme har både højtspecialiseret hæmatologisk behandling og basal hæmatologi. Vi varetager udredning, diagnostik og behandling af blandt andet patienter med lymfeknudekræft, myelomatose, akutte- og kroniske leukæmier, samt allogen knoglemarvstransplantation. Afdelingen har i alt 45 senge fordelt på to afsnit, 2 klinikker, eget laboratorium og en diagnostisk enhed. Vi er 15 yngre læger og 26 speciallæger. Afdelingen har en aktiv forskningsenhed og et godt forskningsmiljø.

Vi kan tilbyde dig

  • Ansættelse i en 12 måneders uklassificeret reservelægestilling
  • En grundig introduktion til dine arbejdsopgaver
  • En god uddannelse i hæmatologi, men også i intern medicinske problemstillinger, herunder mange spændende infektioner
  • Et godt læringsmiljø med fast undervisning mindst to gange ugentlig, og et godt samarbejde mellem speciallæger og yngre læger
  • Fast teamtilknytning med daglige konferencer i mindre teams
  • Engagerede speciallæger, der giver god faglig supervision
  • Mulighed for at stifte bekendtskab med både klinisk og basal forskning.

Vi forventer af dig

  • At du er aktiv og engageret i både faget og patienterne, samt i det tværfaglige samarbejde
  • At du bidrager positivt til et godt arbejds- og uddannelsesmiljø
  • At du har interesse, nysgerrighed og lyst til at lære mere om det hæmatologiske speciale.

Dine arbejdsopgaver
Du indplaceres i forvagtslaget, der er 8-skiftet. Her vil du komme til at være forvagt i dagtid, have aften-nattevagter, arbejde i afdelingens diagnostiske enhed, og med mulighed for at gå stuegang og være i afdelingens klinik. Forvagten er i tidsrummet 23.00 til 08.00 i et vagtfællesskab med Lever-, Mave- og Tarmsygdomme. Du kommer sammen med afdelingens I-læger til at indgå i Akutafdelingens 21-skiftede vagtlag for I-læger.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen kan fås ved kontakt til ledende overlæge Niels Frost Andersen på nielande@rm.dk eller på afdelingens hjemmeside.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.