Uklassificeret læge/præ KBU til alment børnepsykiatrisk ambulatorium Herning i ½ år – 1 år Har du haft overvejelser om at arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien? Så er muligheden her

Dette job er udløbet
Stillingen er en fuldtidsstilling og er til besættelse snarest eller fra 15. januar 2022.

Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 2
Skolebørns afsnit Team 2 varetager i samarbejde med skolebørns afsnit Team 1 udredning og behandling af den samlede målgruppe i alderen 7-13 år.

Målgruppen inkluderer primær opmærksomhedsforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser, specifikke vanskeligheder – ligesom flere har komorbiditet med autisme, angst, Tourettes Syndrom, mental retardering, OCD, somatiske sygdomme.

Team 2 har et særligt fokus på og ansvar for patienter med OCD og Tics/Tourette samt patienter med ADHD, som kræver en højtspecialiseret indsats. Teamet er placeret på to matrikler, henholdsvis Skejby og Herning, med fælles funktionsledelse.

Herning børnepsykiatrisk ambulatorie udreder og behandler børn i alderen 7-13 år på hovedfunktionsniveau. Det er en blandet almen gruppe inden for de fleste diagnosegrupper. Der udføres både nonfarmakologisk og farmakologisk behandling.

Teamet i Skejby udreder og behandler på hoved- region- og højt specialiseret funktionsniveau. Tværfagligt samarbejde vægtes højt både i udredning og behandling af patienterne.

Der er i teamet ansat følgende faggrupper; læger, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker og pædagoger samt læge og psykolog under uddannelse.

Vi søger en uklassificeret reservelæge til ansættelse primært i Team 2 Herning.

Dine opgaver vil være at se børn og deres forældre til udredning, medicinopstart og medicinkontroller, lægeundersøgelser samt samtaler.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos funktionsledende overlæge Judith Nissen, mail: judiniss@rm.dk, tlf. 2162 2339.

Der tilbydes:

  • Bred indføring i børne- og ungdomspsykiatri
  • Fagligt kompetente, engagerede medarbejdere og høj grad af videndeling
  • Tværfagligt samarbejde
  • Mulighed for individuel og gruppesupervision
  • Mulighed for deltagelse i faglige kurser/aktiviteter
  • En god arbejdskultur

Se video om at være læge i psykiatrien her

Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen
af Yngre læger. Mulighed for forhandling vedr. evt. kvalifikationstillæg og geografisk be-
tinget rekrutteringstillæg (Herning).

Læs mere om lægeuddannelsen i BUA (introduktionsuddannelsen) på centrets hjemmeside her..

Ansøgningsfrist: den 12. december 2021
Ansættelsessamtaler:  den 14. december 2021

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på SØG JOB. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og autorisation. De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format.

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et tværgående lægesekretærafsnit.

Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet består af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2020 4.600 eksterne henvisninger og havde kontakt med 9.130 patienter. Afdelingen havde i 2020 et nettobudget på 305,1 mio. kr. og pr. 1/9 -2021 542 årsværk fordelt på 579 medarbejdere.

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i starten af det nye år til Gødstrup

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.