Uddannelseskoordinerende yngre læge i almen medicin i Region Midtjylland, distrikt Øst (DYNAMU) Er du den nye DYNAMU, der er parat til at varetage en vigtig funktion inden for specialet almen medicin for Region Midtjylland, distrikt Øst fra den 1. juli 2021?

Ansøgningsfrist: 17/05/2021 Region Midtjylland

I stillingen som DYNAMU bliver du en del af en dynamisk gruppe på 12 personer, der arbejder målrettet for at forbedre uddannelsen for de almen medicinske uddannelsessøgende læger i Region Midtjylland. Gruppen består af fire DYNAMUer og otte almen medicinske uddannelseskoordinatorer (AMUer) hvoraf tre også er Postgraduate Kliniske Lektorer(PKL).

DYNAMU’en skal, i samarbejde med AMU’erne, udvikle den lægelige videreuddannelse i specialet almen medicin i Region Midtjylland jf. gældende bestemmelser og vejledninger fra Sundhedsstyrelsen, Det Regionale Råd, DSAM, Det speciale specifikke uddannelsesudvalg – men ikke mindst – efter egne kreative initiativer.
DYNAMU-funktionen er forankret i og sekretariatsbetjent af Koncern HR, Sundhedsuddannelser. Funktionen udføres dog i et tæt samarbejde mellem AMU’er og de øvrige DYNAMU’er.

Uddannelseskoordinator/DYNAMU-funktionen i Region Midtjylland, Distrikt Øst består af to DYNAMU´er, en postgraduat klinisk lektor, der også fungerer som AMU, samt yderligere tre AMU’ er. Derudover er der tæt samarbejde med Regionens øvrige distrikter i Vest og Midt, hvor der i hvert distrikt er en postgraduat klinisk lektor (PKL), der også fungerer som AMU, en DYNAMU og et antal AMU’er.

Formelle Kvalifikationskrav:
Du skal være hoveduddannelseslæge i Distrikt Øst, hvilket vil sige praksis ansættelse i kommunerne Randers, Favrskov, Norddjurs, Aarhus, Syddjurs, Odder, Skanderborg, Hedensted eller Horsens og hospitalsdelansættelser ved Regionshospitalet Randers, Aarhus Universitetshospital eller Regionshospitalet Horsens.

Funktionen som DYNAMU indebærer bl.a. følgende opgaver:
Opgaver i forhold til udvikling og planlægning af praksisområdet:

  • at holde sig orienteret om hvad der rører sig i det almenmedicinske miljø, samt i denne forbindelse at have en kontakt til FYAM og TR-repræsentanterne.

Opgaver i forhold til de uddannelsessøgende læger:

  • at være katalysator for, at uddannelsesmæssige problemer tages op blandt de uddannelsessøgende.
  • at arrangere temadage med fagligt og socialt indhold.
  • at udvælge kandidater til I-stillingerne i almen medicin sammen med AMU’erne og specialets PKL.
  • at deltage ved ansættelsessamtaler til hoveduddannelsesstillingerne i speciallægeuddannelsen til almen medicin fire gange om året.
  • at fungere som ressourceperson i samarbejde med AMU’erne for regionens læger i KBU, I- og H stillinger.

Som DYNAMU i Region Midtjylland får du en bred kontaktflade med den regionale administration og videreuddannelsessystemet i teori og praksis.
Der er mange opgaver at tage fat på, hvor den gode ide får mulighed for at blive til virkelighed. Der er meget vide rammer i funktionen, og der er god mulighed for at arbejde med områder, du brænder for, ting du syntes ”halter lidt”, eller spirende ideer du vil prøve at lade gro.

Ansættelsesforhold:
DYNAMUen referer til kontorchefen i Koncern HR, Sundhedsuddannelser i Region Midtjylland.
For funktionen som DYNAMU ydes for nuværende et årligt pensionsgivende funktionstillæg på 27.636.96 kr. (1.10.2019 niveau).

Ansøgningsfrist: 17. maj 2021

Alle ansøgere får skriftlig besked efter ansøgningsfristen vedrørende indkaldelse til samtale.

Samtalen vil finde sted 15. juni 2021 enten virtuelt eller med fysisk fremmøde i Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Alle 15. Endelig lokation for samtalen vil blive oplyst i samtaleindkaldelsen.

Funktionsstart: 1. juli 2021

Yderligere oplysninger:
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
– DYNAMU i distrikt Øst, Lene Maria Ørts Clemmensen (mail: lmo@ph.au.dk)
– Afgående DYNAMU i distrikt Øst, Kirstine Iversen (mail: kirstineiversen@gmail.com)

DYNAMU/Uddannelseskoordinatorer:
Kirstine Iversen (DYNAMU, Region Midtjylland/Øst)
Lene Maria Ørts Clemmensen (DYNAMU, Region Midtjylland/Øst)
Roar Maagaard (PKL, AMU, Region Midtjylland/Øst)
Christian Pagh (AMU, Region Midtjylland/Øst)
Søren Svenningsen (AMU, Region Midtjylland/Øst)
Anders Vibæk (AMU, Region Midtjylland/Øst)’

 

Søg stillingen via “Søg job”-knappen