Uddannelseskoordinerende yngre læge i almen medicin i Region Midtjylland, distrikt Midt (DYNAMU) Er du den nye DYNAMU, der er parat til at varetage en vigtig funktion inden for specialet almen medicin for Region Midtjylland, distrikt Midt fra den 1. oktober 2019?

Dette job er udløbet

I stillingen som DYNAMU bliver du en del af en dynamisk gruppe på 11 personer, der arbejder målrettet for at forbedre uddannelsen for de almen medicinske uddannelsessøgende læger i Region Midtjylland. Gruppen består af tre DYNAMUer og otte almen medicinske uddannelseskoordinatorer (AMUer) hvoraf tre også er Postgraduate Kliniske Lektorer(PKL).

DYNAMU’en skal, i samarbejde med AMU’erne, udvikle den lægelige videreuddannelse i specialet almen medicin i Region Midtjylland jf. gældende bestemmelser og vejledninger fra Sundhedsstyrelsen, Det Regionale Råd, DSAM, Det speciale specifikke uddannelsesudvalg – men ikke mindst – efter egne kreative initiativer.

DYNAMU-funktionen er forankret i og sekretariatsbetjent af Koncern HR, Sundhedsuddannelser. Funktionen udføres dog i et tæt samarbejde mellem AMU’er og de øvrige DYNAMU’er.

Uddannelseskoordinator/DYNAMU-funktionen i Region Midtjylland, Distrikt Midt består af en postgraduat klinisk lektor, der også fungerer som AMU, samt  yderligere en AMU. Derudover er der tæt samarbejde med Regionens øvrige distrikter i Vest og Øst, hvor der i hvert distrikt er en postgraduat klinisk lektor (PKL), der også fungerer som AMU, en DYNAMU og et antal AMU’er.

Formelle Kvalifikationskrav:
Du skal være hoveduddannelseslæge i Distrikt Midt, hvilket vil sige praksis ansættelse i kommunerne Skive, Viborg og Silkeborg og hospitals delansættelser ved Hospitalsenhed Midt.

Funktionen som DYNAMU indebærer bl.a. følgende opgaver:
Opgaver i forhold til udvikling og planlægning af praksisområdet:

  • at holde sig orienteret om hvad der rører sig i det almenmedicinske miljø, samt i denne forbindelse at have en kontakt til FYAM og TR-repræsentanterne.

Opgaver i forhold til de uddannelsessøgende læger:

  • at være katalysator for, at uddannelsesmæssige problemer tages op blandt de uddannelsessøgende.
  • at arrangere temadage med fagligt og socialt indhold.
  • at udvælge kandidater til I-stillingerne i almen medicin sammen med AMU’erne og specialets PKL.
  • at deltage ved ansættelsessamtaler til hoveduddannelsesstillingerne i speciallægeuddannelsen til almen medicin fire gange om året.
  • at fungere som ressourceperson i samarbejde med AMU’erne for regionens læger i KBU, I- og H stillinger.

Som DYNAMU i Region Midtjylland får du en bred kontaktflade med den regionale administration og videreuddannelsessystemet i teori og praksis.
Der er mange opgaver at tage fat på, hvor den gode ide får mulighed for at blive til virkelighed. Der er meget vide rammer i funktionen, og der er god mulighed for at arbejde med områder, du brænder for, ting du syntes ”halter lidt”, eller spirende ideer du vil prøve at lade gro.

Ansættelsesforhold:

DYNAMUen referer til kontorchefen i Koncern HR, Sundhedsuddannelser i Region Midtjylland.

For funktionen som DYNAMU ydes for nuværende et årligt pensionsgivende funktionstillæg på 32.026 kr. (2018 niveau).

Ansøgningsfrist: den 1. august 2019 kl. 12.00

Alle ansøgere får skriftlig besked efter ansøgningsfristen vedrørende indkaldelse til samtale.

Samtalen vil finde sted tirsdag den 20. august 2019 i Lokale F5, Regionshuset Viborg, Skotteborg 26, 8200 Viborg

Funktionsstart: den 1. oktober 2019

Yderligere oplysninger:
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afgående DYNAMU Johan Kongshaug Stoltz (johan.stoltz2@gmail.com) eller sekretær Margit Højbjerg (Margit.Hojbjerg@rm.dk)

DYNAMU/Uddannelseskoordinatorer:
Søren Prins (PKL, AMU, Region Midtjylland/Midt)
Julie Bæk-Jensen (AMU, Region Midtjylland/Midt)
Johan Kongshaug Stoltz (DYNAMU, Midtjylland/Midt)