Uddannelsesansvarlig specialpsykolog/specialpsykolog til sengeafsnit, Regionspsykiatrien Vest Vil du være med til at bidrage til vores vision om at være mulighedernes psykiatri? Har du lyst til at blive en del af en visionær afdeling i markant udvikling – og har du evt. udover det interesse og lyst til at sikre uddannelsesområdet – og dermed være en vigtig brik i rekruttering og fastholdelse.

Dette job er udløbet

Vil du indgå i et stærkt tværfagligt team og arbejde med komplekse psykolog-  og psykiatrifaglige opgaver  –  brænder du for at sikre kompetencer i uddannelsen til specialpsykolog? Vi søger en dygtig specialpsykolog/uddannelsesansvarlig specialpsykolog i en fast stilling på 37 timer om ugen med tiltrædelse 1. april 2020 – eller snarest i vores sengeafsnit. Vi søger enten en specialpsykolog/ uddannelsesansvarlig specialpsykolog , der får et særligt fokus på uddannelse.

Du vil i arbejdet komme til at indgå i et tværfagligt team med sygeplejersker, psykologer og speciallæger i psykiatri,  i et tværfagligt og dynamisk miljø med ansvar og indflydelse.

Vi ønsker os en kollega, som kan tage ansvar for udredning og behandling sammen med teamets øvrige medarbejdere, og som vil deltage i udviklingen af vores tilbud.

Dit job
Dine primære opgaver bliver:
Evt. uddannelsesansvarlig for specialpsykologuddannelsen

  • Psykologisk og psykopatologisk testning og udredning
  • Behandling
  • Indgå i et tværfagligt samarbejde med sparring, supervision og undervisning

Som uddannelsesansvarlig specialpsykolog, vil du få ansvar for uddannelse af 6 SPU’ere på forskelligt niveau i uddannelsen. Der foreligger godkendt uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen, og vi forventer, at den uddannelsesansvarlige specialpsykolog vil være ansvarlig for både at gennemføre og udvikle uddannelsen for SPU’ere i et samarbejde med erfarne psykologer og psykiatere. Dine arbejdsopgaver som uddannelsesansvarlig vil bl.a. omfatte udarbejdelse af SPU’ernes uddannelsesplaner, planlægning af fokuserede ophold, audit, vejledning mv.

Vi lægger vægt på, at du:

  • Har autorisation og specialpsykolog uddannelse
  • Har evne til at arbejde selvstændigt, struktureret og fokuseret evt. i funktionen som uddannelsesansvarlig
  • Har erfaring med og kompetencer indenfor udredning og behandling til en bred gruppe af diagnoser
  • Evner at bidrage til et højt fagligt miljø samt et godt arbejdsmiljø

Yderligere oplysninger
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Har du spørgsmål eller brug for yderligere information, er du meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Janne Rezagi jannreza@rm.dk tlf. 21544604.

Om Regionspsykiatrien Vest
Regionspsykiatrien Vest er en stor voksenpsykiatriske afdeling i Region Midtjylland, med ansvar for behandling og udredning af voksne i den vestlige del af regionen. Vi behandler et bredt spekter af psykiatriske lidelser.
Regionspsykiatrien Vest er én psykiatrisk afdeling, p.t. med adresser i Herning og Holstebro.
Regionspsykiatrien Vest er inde i en markant udvikling. Vi arbejder målrettet frem imod flytningen til et nyt og moderne hospital i Gødstrup i 2021, i fælles rammer med Hospitalsenheden Vest, blandt andet med fælles akut modtagelse.

Vi arbejder ud fra vores vision, hvor vi gerne vil kendes på at være mulighedernes psykiatri. Vi vil være banebrydende, konkurrencedygtige og fokusere på patienterne og de gode samarbejdsrelationer. Vi arbejder på at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor der ikke er langt fra idé til handling.

Ansøgningsfrist d. 23.2.2020

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 9

Du kan læse mere om os på www.rv.rm.dk

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.