Uddannelsesansvarlig overlæge til Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Randers Vil du være med til fortsat at udvikle og sikre høj standard for uddannelse af læger i en progressiv afdeling med masser af energi og højt til loftet – så er stillingen som uddannelsesansvarlige overlæge måske lige noget for dig!

Ansøgningsfrist: 02/11/2020 Regionshospitalet Randers

Vi søger en ny uddannelsesansvarlig overlæge (UAO) med forventet ansættelse 1. januar 2021 eller efter aftale. I afdelingen lægger vi stor vægt på at opretholde og udvikle et godt læringsmiljø, hvilket afspejler sig i rapporterne på Evaluer.dk.

Vi ønsker at ansætte en UAO, som med sine faglige og personlige kvalifikationer kan være med til at videreudvikle og styrke et godt og trygt læringsmiljø. Den uddannelsesansvarlige overlæge vil få en væsentlig rolle i at skabe gode uddannelsesforløb for yngre læger under uddannelse i Kirurgisk Afdeling, hvor vi har medicinstuderende, læger i uddannelse til speciallæge i kirurgi og gynækologi samt fellows indenfor colorektalkirurgi.

Kirurgisk afdeling arbejder kontinuerligt med at skabe et godt uddannelsesmiljø, og du vil i stillingen som uddannelsesansvarlig overlæge få ansvaret for den postgraduate undervisning. Du vil få et godt lokalt netværk, deltage i relevante møder for uddannelsesansvarlige overlæger internt og eksternt samt i det regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg.

Dine muligheder hos os

Vi tilbyder en fuldtidsstilling, hvor dit kirurgiske arbejde er indenfor den benigne sektor. Du vil få et arbejde med vægt på medindflydelse, og hvor udvikling og nytænkning prioriteres højt. Ønsker du at kombinere dit uddannelsesansvar med forskning, er dette også en mulighed.

Herudover kan nævnes:

 • Et arbejdsmiljø præget af nærvær, hjælpsomhed og et godt teamsamarbejde
 • En arbejdsdag, hvor der er rig mulighed for at bruge alle 7 lægeroller
 • Fokus på kommunikation med patienterne og patientinvolvering med patienten i centrum
 • En afdeling, hvor medindflydelse, inddragelse og ansvar er naturligt og hvor arbejdsmiljøet er i fokus – hvor der er en forventning om, at vi alle som rollemodeller udviser en adfærd, der fordrer et sundt- og trygt arbejdsmiljø

Om dig

 • Du er speciallæge i kirurgi
 • Du brænder for at sikre den bedste uddannelse af uddannelsessøgende læger
 • Har fokus på at give de yngre læger veltilrettelagte uddannelsesforløb, der sikrer, at uddannelse og arbejdstilrettelæggelse sammentænkes
 • Du tager ansvar for at sikre et godt læringsmiljø i afdelingen
 • Du vil bidrage til udvikling af specialet
 • Du er aktiv og engageret i at skabe de gode patientforløb, både tværfagligt og tværsektorielt
 • Du evner at bidrage til det gode samarbejde og indgå i respektfuld kommunikation med både patienter og kolleger
 • Du har taget uddannelsesrelevant uddannelse
 • Du indgå i ”skemalæggergruppen” med UKYL og afdelingsledelse

Regionshospitalet Randers er et akuthospital og qua heraf, har vi et tæt samarbejde omkring den akut-kirurgiske patient. Kirurgisk afdeling varetager endvidere elektiv kirurgi med primær fokus på proktologi, galde- og herniekirurgi samt endoskopi. Afdelingen har regions funktion inden for behandling af avanceret pilonidal cyster. Der er betydelig akademisk og forskningsmæssigt arbejde tilknyttet dette område samt øvrige områder i øvrigt.

Afdelingen indgår i Danmarks største kolorektalcenter i et integreret samarbejde med Mave- og tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital. I dette samarbejde varetages på afdelingen colonkirurgien.

Afdelingen har et stort endoskopisk afsnit med mere end 10.000 endoskopier årligt heriblandt koloskopier som led i screeningsprogrammet for kolorektalcancer samt ERCP’er.

Kirurgisk afdeling er en del af Fælleskirurgisk afdeling, der også omfatter Fysio- og ergoterapien, Urologisk- og ØNH-klinik samt øjenafdeling.

Som overlæge vil du indgå i bagvagtsfunktionen og deltage i vagterne om end i reduceret rul.

Yderligere oplysninger om stillingen samt funktionsbeskrivelsen kan rekvireres ved henvendelse til:

Anne-Sofie Kannerup
Ledende overlæge, Ph.D., MPG, Klinisk lektor,
Mave og tarmkirurgisk afdeling, Kirurgisk fællesafdeling
Regionshospitalet Randers
Tel: +45 78421201 ▪ Mobil: +45 60125716
Mail: annkan@rm.dk

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller.

Ansøgning sendes via link: ”Søg job/send ansøgning”.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der gøres opmærksom på, at børneattest indhentes i forbindelse med ansættelse.

Ansøgningsfrist: 2/11 2020.

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i løbet af uge 47/48.

Læs mere om Regionshospitalet Randers, herunder hospitalets nye ledelsesgrundlag ”Ledelse viser vejen til værdi for patienten”.

http://www.regionshospitalet-randers.dk/forside

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.