Uddannelsesansvarlig overlæge til Bedøvelse og Operation 3, AUH En stilling som uddannelsesansvarlig overlæge ved Bedøvelse og Operation 3 (BO3), Aarhus Universitetshospital, er ledig til besættelse pr. 1. maj 2022, eller efter aftale. Stillingen er primært knyttet til operationsgangen for Børn og Obstetrik.

Dette job er udløbet

Der ønskes en overlæge med kompetencer inden for uddannelse af anæstesilæger og erfaring med børne- og obstetrisk anæstesi.

Bedøvelse og Operation BO3 omfatter en operationsgang for børn og obstetrik, samt fire dagkirurgiske afsnit
Afsnittet for børn og obstetrik omfatter en operationsgang med 6 operationsstuer og eget perioperative afsnit (Forberedelse og Opvågning Øst 3). Afsnittet har derudover dagligt 3-6 udgående teams, der bedøver børn andre steder på AUH (Røntgen, Scanning, andre operationsgange mm.)

Afsnittet har aktuelt af 15 speciallæger.
Dagkirurgien består af 16 operationsstuer med tilhørende opvågningsafsnit. Dagkirurgien har 10 speciallæger.
Samlet har BO3 230 medarbejdere.

Afsnittet tager del i uddannelsen af HU-læger. HU-lægerne gennemgår et samlet forløb på de fire Bedøvelse og Operationsafdelinger og Intensiv på AUH. Opholdet på Børn og Obstetrik er af 4 måneders varighed, og vi har 2-4 HU-læger af gangen.
Afsnittet har derudover uddannelsesforpligtigelse over for sygeplejersker i basisuddannelse, anæstesikursister og lægestuderende.

BO3 har en ledende overlæge og en oversygeplejerske, som udgør afdelingsledelsen for den samlede afdeling. De enkelte afsnit i BO3 har hver sin funktionsledelse, som varetager de daglige ledelsesopgaver for afsnittet. Funktionsledelsen på Børn og Obstetrik består af en lægelig funktionsleder samt to afdelingssygeplejersker for henholdsvis anæstesi og operation og for forberedelse og opvågning.

Vi kan tilbyde et godt samarbejdsklima, hvor evnen til teamsamarbejde er i højsædet og med vægt på høj faglig standard, samt fortsat udvikling af gode patientforløb. Vi har et godt uddannelsesmiljø med høj standard og gode evalueringer.

Vi søger en kollega med erfaring inden for uddannelse og vejledning, f.eks. tidligere UAO, UKYL, inspektor mm.
Du skal være villig til at engagere dig i uddannelsen af vores yngre kolleger og videreudvikle det gode uddannelsesmiljø, der eksisterer i afdelingen, i tæt samarbejde med det øvrige lægekollegium.

Vi lægger derudover vægt på gode samarbejds- og kommunikationsevner, idet der også skal arbejdes på tværs af de andre uddannelsesansvarlige afdelinger på AUH. Der skal skabes sammenhæng og optimal uddannelse i hele HU-forløbet.

Der er i øjeblikket 3 UAO’er (heraf en PKL) og 2 UKYL’ er. Der arbejdes på en struktur med en UAO i hver afdeling.

Vi ønsker derudover en kollega med kompetencer inden for obstetrisk anæstesi og børneanæstesi.

Vi efterspørger følgende kompetencer:

  • Speciallæge i anæstesi.
  • Anæstesiolog med erfaring i børneanæstesi og obstetrisk anæstesi, gerne med SSAI- uddannelse
  • Samarbejdsorienteret: bidrager til fortsat godt teamsamarbejde med det øvrige anæstesi-, operation-, og opvågningspersonale samt de mange kirurgiske samarbejdspartnere.
  • Forskningsinteresseret: Der er gode muligheder for initiering af forskningsprojekter inden for begge specialer.
  • Kompetencer inden for uddannelse, undervisning, vejledning som ovenfor beskrevet.

Stillingen er en fuldtidsstilling med vagt fra vagtværelse. Dagtider kl. 7.30-15.15, enkelte dage til kl. 18.00 og kl. 20.30. Vagt kl. 17.30-08.30.

Den faglige bedømmelse af ansøgeren vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 lægeroller i et skema, som udfyldes elektronisk i forbindelse med ansøgningen. Skema kan hentes her. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst for overlæger.

Ansøgningsfristen er d. 10. februar 2022.
Ansættelsessamtaler er d. 25. februar 2022
Ansøgningen samt dokumentation for kompetencer inden for de 7 lægeroller fremsendes elektronisk og stiles til ledende overlæge Lene Raun Nielsen, Palle Juul-Jensens boulevard 99, 8200 Aarhus N

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes hos:
Ledende overlæge Lene Raun Nielsen lenrauni@rm.dk / 2496 5032 eller funktionsansvarlig overlæge Mette Veien mettveie@rm.dk / 2346 3731 eller 3091 1019

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen “søg job”-knappen.