Uddannelsesansvarlig overlæge Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Herning Til Medicinsk Afdeling søger vi en engageret og visionær uddannelsesansvarlig overlæge (UAO) til vores team på i alt tre uddannelsesansvarlige overlæger, som varetager opgaven med at organisere og planlægge den lægelige videreuddannelse i afdelingen. Stillingen er til besættelse pr. 1. september 2020 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Som uddannelsesansvarlig overlæge forventer vi, at du sammen med de øvrige uddannelsesansvarlige overlæger i afdelingen, tager ansvar for at:

 • Sikre et godt læringsmiljø i afdelingen.
 • Uddannelse og arbejdstilrettelæggelse sammentænkes.
 • Holde dig ajour med udviklingen generelt i videreuddannelsen.
 • Sikre kvalitetsforbedrende tiltag inden for afdelingens uddannelse.
 • Implementere lærings- og evalueringsmetoder, der er relevante for afdelingens uddannelsesfunktion.
 • Sikre at rammerne er til stede således, at målbeskrivelse for uddannelse kan opfyldes.
 • Deltage i ansættelsessamtaler i forbindelse med introduktionsstillinger.

Afdelingen tilbyder uddannelse inden for den kliniske basisuddannelse for læger, introduktionsforløb i intern medicin, hoveduddannelsesforløb inden for almen medicin, hæmatologi, lungemedicin, nefrologi, geriatri, infektionsmedicin, gastroenterologi, reumatologi, endokrinologi, kardiologi, akut medicin og onkologi. Desuden deltager afdelingen i den prægraduate studenterundervisning. Der er ansat kliniske lektorer.

Uddannelsesorganisationen i afdelingen består i øvrigt af den ledende overlæge og tre yngre læger med funktionsansvar for uddannelsesområdet.

Om Medicinsk Afdeling
De medicinske afsnit i Herning og Holstebro er organisatorisk samlet i én afdeling. Afdelingen varetager den medicinske funktion for ca. 300.000 borgere i den vestlige del af Region Midtjylland. Der er fælles afdelingsledelse bestående af ledende overlæge og ledende oversygeplejerske.

I Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest findes alle grenspecialer indenfor intern medicin fordelt på matriklerne i Holstebro og Herning, undtaget kardiologi som er en selvstændig afdeling. Afdelingen har 108 senge med fordelingen 32 i Herning og 76 i Holstebro. Afdelingens samlede aktivitet i 2019 var 78000 ambulante besøg og 12200 udskrivninger.

I Medicinsk Afdeling har vi konstant fokus på at blive bedre i planlægningen af vores patientforløb, således at patienten får den bedste behandling og pleje. Vi arbejder meget målrettet med bl.a. patient-/pårørende-inddragelse og det tværsektorielle samarbejde.

Vi forventer, at du:

 • Er speciallæge i et af de intern medicinske specialer, gerne infektionsmedicin.
 • Har erfaring med uddannelse og supervision af uddannelsessøgende læger, herunder gerne erfaring med simulationstræning/teamtræning.
 • Har erfaring med jobsamtaler.
 • Evner at inddrage forskning, vidensøgning og vidensdeling i uddannelsesopgaven.
 • Har evne til at samarbejde på tværs af fag, specialer og hospitaler.
 • Arbejder struktureret på forbedringstiltag og sikring af kvalitet i den lægelige videreuddannelse.
 • Dokumenteret interesse og gerne uddannelse i kvalitet og forbedringsarbejde.
 • Er omstillingsparat og fleksibel i forhold til afdelingens drift.
 • Kommunikerer tydeligt i både tale og skrift.
 • Altid holder den gode tone i hverdagen.

Vi kan tilbyde dig

 • En afdeling med et højt fagligt ambitionsniveau.
 • Et stærkt uddannelsesmiljø.
 • Et udfordrende og udviklende job med høj grad af selvbestemmelse og mulighed for at være med til at tilrettelægge din egen hverdag og sætte dit præg på afdelingen.
 • Et godt kollegialt miljø.
 • Mulighed for fortsat faglig udvikling via relevant efteruddannelse.

Lægelige kvalifikationer
Der ønskes en ansøger med speciallægeuddannelse i et af de intern medicinske specialer, gerne infektionsmedicin.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst.

Stillingen er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Ved ansøgning til overlægestilling skal der gøres opmærksom på, at ansøger skal have 5 års ansættelse som speciallæge for at komme i betragtning, uden der skal søges dispensation.

Flere oplysninger om stillingen
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Nikolai Hoffmann-Petersen på tlf. 2946 4510.

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online på regionens hjemmeside www.rm.dk/job ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. Vedhæftede dokumenter skal være i pdf- eller word-format.

Din ansøgning vil vi gerne modtage senest søndag den 7. juni 2020.

Samtaler forventes afholdt torsdag den 18. juni.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.