Uddannelsesansvarlig Overlæge med interesse for ledelse Vil du være med til at bidrage til vores vision om at være mulighedernes psykiatri? Har du lyst til at blive en del af en visionær afdeling i markant udvikling – og har du interesse og lyst til at sikre uddannelsesområdet – og dermed være en vigtig brik i rekruttering og fastholdelse for læger? Har du tilmed masser energi på ledelse? Så er du måske en af vores nye overlæger.

Dette job er udløbet

Stillingen er en fuldtidsstilling og er til besættelse 1. februar 2020 eller hurtigst muligt.

Dit job og vagtforhold
Afhængig af dit interesseområde for psykiatrisk speciale, vil du blive tilknyttet enten forskning, affektiv eller psykose området.

Du vil få ansvaret for uddannelsesområdet for læger – til det administrative område, vil du få sikret hjælp fra sekretariatet, hvor der er ansat kompetencer til dette. I psykiatrien arbejder vi med begrebet Uddannelsesansvarlig Prægraduat Lektor (UPL), som har til opgave at styrke stud. med ift. klinisk undervisning. Denne rolle vil du fremadrettet skulle varetage.

Endeligt har vi et ønske om, at du kommer til at indgå i ledergruppen, hvor dine faglige og strategiske kompetencer kan komme i anvendelse for fortsat udvikling af Regionspsykiatrien Vest.

Som overlæge vil du indgå i bagvagtslaget, som i øjeblikket er 8-skiftet samt beredskabsvagt. Foruden bagvagt er der tilstedeværende forvagtslag i 8-skiftet rul.
Bemærk at der, som følge af afdelingens fremtidige udflytning til Gødstrup, vil kunne forekomme ændringer i vagtstrukturen.

Vi søger derfor en uddannelsesansvarlig overlæge der:

  • er speciallæge i psykiatri med en bred psykiatrisk uddannelse
  • har særlig interesse for uddannelsesområdet for læger og kan lide at deltage i undervisnings- og udviklingsaktiviteter
  • har interesse i faglig og strategisk ledelse

Der er velvilje til – efter nærmere drøftelse med afdelingsledelsen – økonomisk at understøtte videreuddannelse inden for ledelse og/eller fagspecifikke områder. Med egen psykiatrisk forskningsenhed vil der desuden være gode muligheder for at bidrage til forskning.

Regionspsykiatrien Vest
Regionspsykiatrien Vest er en stor voksenpsykiatrisk afdeling i Region Midtjylland med ansvar for behandling af voksne i den vestlige del af regionen. Vi behandler et bredt spekter af psykiatriske lidelser.
Regionspsykiatrien Vest er én psykiatrisk afdeling, p.t. med adresser i Herning og Holstebro.

Regionspsykiatrien Vest er inde i en markant udvikling. Vi arbejder målrettet frem imod flytningen til et nyt og moderne hospital i Gødstrup i 2021 i fælles rammer med Hospitalsenheden Vest, blandt andet med fælles akut modtagelse.

Vi arbejder ud fra vores vision, hvor vi gerne vil kendes på at være mulighedernes psykiatri. Vi vil være banebrydende, konkurrencedygtige og fokusere på patienterne og de gode samarbejdsrelationer. Vi arbejder på at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor der ikke er langt fra idé til handling.

Yderligere oplysninger
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for overlæger mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information, er du meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Janne Rezagi på tlf. 2154 4604.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde senest 11. januar 2020.

Samtaler forventes afviklet den 15. januar 2020 mellem kl. 9-12.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.