Uddannelsesansvarlig ledende overlæge til Røntgen og scanning Regionshospitalet Horsens. Vi søger en uddannelsesansvarlig ledende overlæge som brænder for uddannelse og som vil arbejde videre med ledelse.

Dette job er udløbet

Som uddannelsesansvarlig skal du bidrage til et fortsat godt uddannelsesmiljø, og hvor uddannelse sættes i samspil med driften mhp. at opnå optimale forhold for videre udvikling af et godt uddannelsesmiljø, samtidig med at vi understøtter det kliniske arbejde i huset og vores optageområde med relevante udredningsforløb.

Udover uddannelsesansvaret forventer vi en ledende overlæge som vil deltage i det daglige driftsansvar i samarbejde med afdelingsledelsen, overradiografen og den koordinerende sekretær, så vi får uddannelse og produktion til at gå op i en højere enhed til gavn for både patienter og uddannelseslæger. Vi forventer en ledende overlæge som tager ansvaret for den daglige drift og koordinering specielt ved afdelingsledelsens fravær.

I det daglige arbejde vil det være muligt med funktion i de forskellige modaliteter efter ønske og kompetencer.

Vi modtager årligt 2 HU-læger, som er i afdelingen 1½ år og har 3-4 introlæger pr. år. En stor del af speciallægerne er hovedvejledere. Der forventes deltagelse i vejledningskursus for speciallæger samt kursus for uddannelsesansvarlige ledende overlæger, såfremt disse ikke er gennemført tidligere.

Som uddannelsesansvarlig ledende overlæge på et regionshospital vil der også være deltagelse i vagtarbejdet. Vagten er tilstedeværelsesvagt til kl. 23. Fra 23-8 passes vagten af den fællesbeskriveenhed, som aktuelt løses af læger fra regionens hospitaler på frivillig basis. Der er desuden mulighed for hjemmearbejdsstation og hjemmearbejdsdage. Vi tilstræber endvidere en stor fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen.

 

Vi vil være kendt som en Røntgen afdeling med et højt fagligt niveau og et højt serviceniveau over for de kliniske afdelinger, hvor samarbejdet omkring den enkelte patient sættes i højsædet, således at patienterne oplever kontinuitet og det bedst mulige behandlingsforløb.

Derfor lægger vi vægt på, at du har:

  •                  Gode samarbejdsevner og lyst og vilje til at arbejde i helheder
  •                  En resultatskabende adfærd, der afspejler afdelingens målsætning
  •                  Gode kommunikative evner
  •                  En tillidsvækkende personlighed, som er anerkendende i sin omgangsform og ikke mindst, at du er lydhør og nærværende.

Afdelingen råder over 3 CT scannere, 3 MR scannere (2 1½T og 1 3T), 3 Ultralydsrum samt 7 Røntgenrum (de 2 beliggende i Skanderborg Sundhedshus). Vi foretager ca. 122.000 undersøgelser pr. år. Vi betjener afdelingerne i huset samt de praktiserende læger i Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg kommuner.

Hele regionen er i 2022 kommer på fælles IT system RIS Vue og EI (AGFA), således at vi kan se undersøgelser foretaget på alle hospitaler i regionen.

Afdelingens speciallæger er subspecialiserede inden for modaliteter og / eller organsystemer. Vi tror på, at en kombination med begge typer subspecialisering er det optimale mht. kompetence og udvikling.

Hvorfor er det interessant og udviklende at være en del af holdet i Horsens?

Du får en unik chance for at deltage i udviklingen af en afdeling på et akuthospital og stor mulighed for selv at præge arbejdstilrettelæggelsen og samarbejdet med øvrige afdelinger i huset. Du får stor indflydelse på din egen arbejdsdag og afdelingens organisering. Du bliver en aktiv og engageret medspiller i udviklingen af en fortsat høj faglighed og et godt og udviklende kollegialt fællesskab. Stillingen giver endvidere mulighed for at imødekomme særlige ønsker om arbejdsfunktioner, vagtønsker, kompetence- og/eller personlig udvikling.

Se funktionsbeskrivelse her.

Regionshospitalet Horsens – en attraktiv arbejdsplads:

Regionshospitalet Horsens har en størrelse og kultur, hvor der er kort vej fra tanke til handling. Samtidig er helheden i fokus, og der er et tæt og tværfagligt samarbejde på tværs af hospitalets afdelinger. Afdelingerne hjælper hinanden til at nå deres mål og løfter i flok. Røntgen og Skanning er en del af et innovativt akuthospital, der bl.a. satser meget på at være i front inden for IT og patientsikkerhed til gavn for både patienter og medarbejdere.

Regionshospitalet Horsens arbejder ud fra principperne i Patientsikkert Sygehus og deltager aktivt i det nationale program Sikkert Patientflow. Vi er en attraktiv arbejdsplads med engagerede og fagligt dygtige medarbejdere. Vi sætter udvikling højt på dagsordenen og arbejder hele tiden for, gennem dialog, anerkendelse og uddannelse af medarbejdere, at sikre borgerne den bedst mulige oplevelse i mødet med hospitalet. Regionshospitalet Horsens vil både nu og i fremtiden skille sig ud ved at yde en ekstraordinær indsats på mange fronter.

Hvad byder Horsens by på?

Horsens er en by i vækst med pt. lidt over 87.000 indbyggere og centralt beliggende mellem Aarhus og trekantsområdet tæt på motorvej. Horsens har et rigt kulturliv og er bl.a. kendt for de mange koncertarrangementer med store internationale navne. Byen har et stærkt uddannelsesmiljø med mange internationale studerende på VIA, og er smukt beliggende ved fjord, skove, søer og strand.

Ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.

En forudsætning for ansættelse ved Regionshospitalet Horsens er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest, og at denne er tilfredsstillende.

Ansøgningsfristen er den 4. januar 2023.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 23. januar 2023.

Ansættelsesstart 1. maj 2023 eller efter aftale.

Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller i henhold til ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland”.

Ansøgning fremsendes elektronisk, inklusiv dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne på det skema, som er en del af den elektroniske ansøgningsprocedure.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Berit Gosvig, tlf. 78425800 / 42220808

Se i øvrigt mere på: http://www.regionshospitalet-horsens.dk/afdelinger/Rontgen-og-Skanning/

Vi glæder os til at høre fra dig.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.