Uddannelsesansvarlig, ledende overlæge, Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital (AUH), søger en uddannelsesansvarlig, ledende overlæge pr. 1. november 2023 eller snarest muligt.

Dette job er udløbet

Vi tilbyder en spændende stilling, hvor du som uddannelsesansvarlig, ledende overlæge (UA-LO) vil lede og præge arbejdet med den lægefaglige videreuddannelse på Hjertesygdomme, AUH. Du vil derudover fungere klinisk som overlæge på højtspecialiseret niveau inden for et af kardiologiens fagområder, som på Hjertesygdomme, AUH, er defineret ved de 5 faglige fællesskaber (iskæmi, hjertesvigt, arytmi, strukturel hjertesygdom og interventionel kardiologi).

Hjertesygdomme, AUH, ledes af en afdelingsledelse, bestående af to cheflæger, en chefsygeplejerske og en lærestolsprofessor. Ud over UA-LO er der på afdelingen 5 ledende overlæger, som alle repræsenterer ét af de faglige fællesskaber. Afdelingen har to uddannelseskoordinerende yngre læger til støtte og sparring for UA-LO.

Afdelingen er en førende lands- og landsdelsafdeling, hvis faglige, forsknings- og udviklingsmæssige status er internationalt anerkendt. Afdelingen varetager flere højt-specialiserede funktioner og har et bredt samarbejde med tilstødende medicinske og kirurgiske specialer, samt med kardiologiske afdelinger såvel i som uden for regionen.

Vi kan tilbyde

  • gode muligheder for selvstændig tilrettelæggelse og udførelse af arbejds- og udviklingsopgaver
  • en fleksibel arbejdsplads i konstant udvikling
  • muligheder for efter- og videreuddannelse
  • et aktivt forskningsmiljø
  • en engageret ledergruppe med fokus på tværfagligt samarbejde og ledelse

Der må påregnes 1-2 administrationsdage ugentligt i forbindelse med ledelses- og uddannelsesopgaven.

Stillingen ønskes besat af en speciallæge i Intern Medicin: Kardiologi med kompetencer til at løfte og udvikle kliniske opgaver svarende til en overlæge på en universitetsafdeling. Der vil blive lagt vægt på, at ansøgeren kan dokumentere kompetencer og har erfaring med ledelse og udvikling af den lægelige videreuddannelse samt klinisk erfaring inden for et af de kardiologiske fagområder. Der vil endvidere blive lagt vægt på den teoretiske efteruddannelse, uddannelsens bredde herunder gerne relevante ophold på udenlandske hospitaler, forskningsmæssig erfaring og kvalifikationer, herunder gerne en PhD-afhandling eller doktordisputats. Der vil endvidere blive lagt vægt på, at ansøgeren har dokumenteret erfaring som formidler og underviser. Ligeledes vægtes det højt at ansøgeren har gode samarbejdsevner, og herigennem bidrager til og som overlæge tager et medansvar for et godt arbejds- og uddannelsesmiljø og udvikling af tværfagligheden i afdelingen. Det forventes, at ansøgeren deltager aktivt i undervisning, den tværfaglige uddannelse og udvikling af kardiologien på højeste internationale niveau.

Som ledende overlæge forventes det, at ansøger har dokumenteret ledelseserfaring og specifikt i forhold til den lægefaglige videreuddannelse. Som UA-LO indgår man på linje med afdelingens øvrige ledende overlæger i det strategiske ledelsesarbejde og deltager i funktionsledermøder.

Evt. vagtforpligtelse tilknyttet overlægestillingen er afhængig af de faglige kvalifikationer og tilknytning til subspeciale, da ikke alle fagområder på Hjertesygdomme indgår i formaliseret vagtarbejde.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved Cheflæge Christian Gerdes på chr.gerdes@rm.dk eller 4013 4962, eller Cheflæge Jacob Thorsted Sørensen på jacsoe@rm.dk eller 4014 3563.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgningsfrist er d. 24. september 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 41, 2023.

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.