Udbudsklinik til salg i Ølgod 1 ydernummer er nu til salg

Dette job er udløbet

Ydernummer med 2 kapaciteter og patienter til salg

Du kan nu erhverve dig en velfungerende, og veludstyret praksis, med fast patientkreds og dygtige og engagerede medarbejdere, beliggende i sundhedshuset i Ølgod.

Med henblik på at afhjælpe lægemanglen, blev der i 2016 etableret en udbudsklinik i Ølgod. Udbudsklinikken råder over 1 ydernummer med 2 kapaciteter, og har ca. 3.400 tilmeldte sikrede.

Kontrakten vedrørende udbudsklinikken udløber den 1. oktober 2020, hvorfor de tilhørende ydernumre med patienter nu er til salg, med overtagelse 1. oktober 2020.

Klinikken
Ydernummeret og kapaciteterne med patienter, købes af regionen. Inventaret, som er topmoderne og i høj kvalitet, kan afkøbes af leverandøren, Alles Lægehuse, efter nærmere aftale. Personalet er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, og har derfor krav på at følge med ved overdragelsen. Lejemålet skal fortsætte de næste 10 år, hvorfor ydernummeret/kapaciteterne ikke kan flyttes fra adressen i denne periode, med mindre særlige omstændigheder indtræder, eller lejemålet nedlægges.

Interesserede opfordres til at søge egen rådgivning vedrørende virksomhedsoverdragelsesloven og øvrige forhold vedrørende handlen.

Der vil være mulighed for besigtigelse efter aftale.

Praktiske oplysninger
Oplysninger om lejemålet kan fås ved henvendelse til regionen, Jannie Kramer – telefon 2496 5517 / mail: jannie.kramer@rsyd.dk

Inventarliste og oplysninger om personalet fås hos Alles Lægehuse, direktør Linda Matzen – 2967 8676 / mail: lima@alleslaegehus.dk

Fristen for at byde er fastsat til fredag den 1. maj 2020, og der sælges til højestbydende, dog under forudsætning af, af regionen kan godkende den af køber fremlagte plan for den videre drift af klinikken. Derfor skal din budblanket være ledsaget af et udførligt CV, samt en grundig beskrivelse af, hvordan klinikken vil blive drevet i fremtiden. Det skal ligeledes være beskrevet, hvordan klinikken bliver bemandet.

Regionen forbeholder sig retten til at forkaste alle bud.

Budblanketten skal sendes pr. mail til jannie.kramer@rsyd.dk – Bud fremsendt på anden vis kan ikke forventes taget i betragtning.