Tryg søger lægekonsulenter med speciale i ortopædisk kirurgi og neurokirurgi

Dette job er udløbet

Bliv en del af en medicinsk afdeling med stor fokus på faglig sparring og muligheder for udvikling
Tryg har Danmarks største medicinske afdeling med mange lægefaglige specialer repræsenteret, herunder også tandlæger. Vi behandler ca. 40.000 forespørgsler fra sagsbehandlerne inden for ulykkes-, rejseskade-, sundheds- ansvars- og arbejdsskadeforsikringer. Det betyder, at der er god mulighed for at udvikle forsikringsmedicinsk viden og erfaring.

Medicinsk afdeling lægger stor vægt på, at kvaliteten af lægesvarerne er høj og at de understøtter sagsbehandlingen på den bedste måde, så kunden får den rigtige afgørelse. Vi holder almindeligvis to faglige møder om året, men kommunikerer meget på mail.

Lige nu søger vi lægekonsulenter til at supportere vores skadebehandlere med lægefaglige vurderinger. Arbejdstiden forventes at ligge mellem 3 og 5 timer om ugen.

Dit arbejde som lægekonsulent i Tryg
Du skal gennemgå de lægelige akter, journal med videre, og med udgangspunkt i den forsikringsmedicinske årsagssammenhæng afgive lægefaglige vurderinger og vurdering af varigt mén. Formen vil være, at sagsbehandlerne stiller dig en række spørgsmål, som du skal besvare. Du vil primært skulle vurdere ulykke-sager.

Du kan blive anmodet om at deltage i arbejdsgrupper eller andet afklarende arbejde inden for dit speciale.

Tryg er i stort omfang digitaliseret, men du skal dog i en kortere periode være indstillet på at arbejde med papirsager, hvilket også betyder, at du skal give fremmøde i Tryg på Lautrupbjerg i Ballerup efter nærmere aftale, dog mindst en gang om ugen.

Vi forestiller os, at du besidder følgende kvalifikationer
Det er en forventning, at du er speciallæge inden for dit speciale, og at du er anerkendt inden for egne rækker.

Derudover skal du have aktiv klinisk tilknytning til dit speciale, ligesom vi gerne ser at du har forsikringsmedicinsk erfaring. Du skal følge dit fags udvikling og have en bred viden om tendenser og videnskabelig udvikling inden for dit fag.

Du skal have forståelse for vigtigheden af at samarbejde med sagsbehandlerne og have forståelse for snitfladen mellem medicin og jura inden for forsikring.

Arbejdet som lægekonsulent i Tryg
Du bliver ansat som rådgivende læge i Tryg, gerne med funktion fra 1. juni 2020, evt. senere.

Den ugentlige arbejdstid fastsættes til mellem 3 og 5 timer efter aftale, du har ferie med løn. Lønnen fastsættes efter forhandling, men forventes at kunne matche tilsvarende funktioner i andre organisationer.

Du vil være omfattet af Trygs Sundhedsforsikring.

Dit arbejde vil naturligvis være forbundet med tavshedspligt.

Vi ser frem til at høre fra dig!
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Cheflæge, Benn Duus, på telefon 28 26 24 86.

Vi glæder os til at modtage dit CV, din ansøgning og andre relevante oplysninger.

Ansøgningsfrist 27. april 2020. Vi forventer at afholde samtaler i uge 18 og 19.

Som alle andre i det svenske/danske/norske samfund, ønsker Tryg at tage ansvar. Grundet Corona, vil alle samtaler i den nærmeste tid foregå via Skype. Hvis ikke du har prøvet skype-interviews før, så lad dig ikke afskrække af muligheden. Vi sørger for at sende dig en lille ”best -practice” guide, når vi indkalder dig til samtale, så vi sikrer, at det også fungerer bedst muligt for dig. Vi glæder os til at møde dig, virtuelt!

Vi opfordrer alle uanset køn, alder, baggrund, handikap eller oprindelse til at søge stillingen. Vi er stolte af at have høj medarbejdertilfredshed, stærk faglighed og lige muligheder for at udvikle sin karriere i Tryg. Tryg er Danmarks største forsikringsselskab med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige. TryghedsGruppen er hovedejer af Tryg og står bag TrygFonden. Sammen arbejder vi hver dag, på hver vores måde, for at gøre danskernes hverdag mere tryg. Se mere på www.tryg.dk