To introduktionsstillinger i intern medicin ved Diabetes og Hormonsygdomme Ved Diabetes og Hormonsygdomme, er to introduktionsstillinger i intern medicin ledige pr. 1. november 2019 til 31. oktober 2020. Stillingsnummer 6620-07-01-i-01 og 6620-07-01-i-5.

Dette job er udløbet

Diabetes og Hormonsygdomme er en stor endokrinologisk afdeling med 34 senge og klinikker inden for kalk, stofskifte, knogleskørhed og sjældne sygdomme. Endvidere en Diagnostisk Klinik, hvor der blandt andet udredes patienter i cancerpakkeforløb.

Man indgår i vagthold på Diabetes og Hormonsygdomme samt fællesvagten i Akutafdelingen.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved ledende overlæge Else Vestbo på 3030 7471.

Ansøgningsfrist: 15. september 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.