Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn- og Rådgivning Syd søger overlæge eller afdelingslæge i Kolding

Dette job er udløbet

Brænder du for patienternes sikkerhed og har du idéer til, hvordan vi kan gøre sundhedsvæsenet bedre? Har du lyst til faglig udvikling og varierende lægefaglige opgaver? Så har vi brug for dig i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Om Tilsyn og Rådgivning Syd
I Tilsyn og Rådgivning Syd varetager vi tilsynet med sundhedspersoner og sundhedsvæsenets organisationer i Region Syddanmark. Derudover yder vi sundhedsfaglig rådgivning til andre myndigheder i relation til bl.a. anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme, beredskabsopgaver, miljøsager, retslægelige ligsyn og trafikmedicin.

Enheden er præget af et godt og tæt kollegialt samarbejde både fagligt og socialt med fokus på udvikling og læring. Dine kollegaer er bl.a. læger, sygeplejersker, jurister, folkesundhedsvidenskabskandidater/andre akademikere og administrativt personale.

Dine arbejdsopgaver
Dine arbejdsopgaver vil som udgangspunkt omfatte flere af opgaverne i Tilsyn og Rådgivning Syd, som er:

 • Sundhedsfaglig rådgivning og sagsbehandling af sager vedr. smitsomme sygdomme, miljøforurening, trafikmedicin og sundhedsjuridiske problemstillinger
 • Rådgivning af læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner samt andre myndigheder, f.eks. om instrukser, vejledninger m.v.
 • Tilsyn med organisationer og sundhedspersoner
 • Retslægelige ligsyn
 • Deltagelse i udviklings- og læringsinitiativer for sundhedsvæsenet.

Din uddannelse og erfaring
Du er speciallæge, gerne speciallæge i samfundsmedicin, men andre specialer kommer også i betragtning. Vi ser også gerne, at du har erfaring fra flere sektorer i det danske sundhedsvæsen.

Derudover lægger vi vægt på, at du har:

 • interesse for og gerne erfaring med et eller flere af arbejdsområderne i Tilsyn og Rådgivning Syd
 • interesse for sundhedsjuridiske problemstillinger
 • lyst til at arbejde projektorienteret og tværfagligt
 • gode kommunikative evner
 • interesse for og gerne erfaring med kvalitetsudvikling eller organisatorisk arbejde
 • kørekort og bil til rådighed.

Uanset hvilken baggrund du kommer med, så er arbejdet formentlig nyt for dig. Vi sørger for god oplæring, herunder bred introduktion og en intern uddannelse.

Dine personlige kvalifikationer
Vi forventer, at du kan:

 • lide at have et tæt tværfagligt samarbejde
 • indgå i en respektfuld og anerkendende dialog med forskellige faggrupper
 • arbejde systematisk og kan overholde deadlines
 • trives med en travl og omskiftelig arbejdsdag.

Vi tilbyder
Et spændende og varieret job med meningsfyldte opgaver, hvor du får mulighed for at bruge klinisk erfaring til at arbejde for patientsikkerheden. Stillingen vil give dig et grundlæggende kendskab og netværk til alle dele af sundhedsvæsnet, som du kan bruge i din videre karriere. Du får udstrakt grad af indflydelse på tilrettelæggelsen af dine egne arbejdsopgaver. Vi lægger meget vægt på løbende efteruddannelse.

Om ansættelsen
Ansættelse sker som enten overlæge eller afdelingslæge og forudsætter speciallægeanerkendelse.

Ansættelse som overlæge sker i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i gruppe 1 (lønramme 37).

Ansættelse som afdelingslæge sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Yngre Læger.

Kontakt os gerne 
Få mere at vide om stillingen ved at ringe til enhedschef Charlotte Hjort, tlf. 7222 9331 eller sektionsleder Ulla Bonde van Zwol, tlf. 7222 9371.

Er du interesseret?
Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 13-14.

Generelt om styrelsen
I Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder vi for, at det er trygt at være patient. Vores ambition er at skabe værdi i udviklingen af et sikkert og lærende sundhedsvæsen. Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Styrelsen bistår desuden sundheds- og ældreministeren med den centrale forvaltning af forhold vedrørende patienters sikkerhed og forhold vedrørende læring i sundhedsvæsenet.Vi fører tilsyn med behandlingssteder og sundhedspersoner, og vi autoriserer sundhedspersoner. Vi administrerer desuden rapporteringssystemet om utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, ligesom vi administrerer EU-reglerne om sygesikring ved behandling i udlandet.

På det grundlag bidrager vi til, at sundhedsvæsenet lærer af fejl og forebygger gentagelser.

Vi er mere end 500 medarbejdere og har tilknyttet sagkyndige konsulenter. Styrelsen dækker hele landet og har enheder i København, Kolding, Randers og på Færøerne.

Styrelsen for Patientsikkerhed har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.