Sygeplejefaglig direktør til Regionshospitalet Gødstrup

Dette job er udløbet

Vil du være med til at lede det nye hospital i Gødstrup? Kunne du tænke dig, at være med til at skabe nye arbejdsgange med vægt på faglighed, tværfaglighed, teamdannelse og øget digitalisering for hospitalets godt 4000 ansatte? Brænder du for kvalitetsarbejde og udvikling af både monofaglige og tværfaglige kompetencer?

Lyder det som et hospital, hvor du kunne tænke dig at være en engageret del af hospitalsledelsen, så er du velkommen som vores nye kollega og sygeplejefaglige direktør.

Vær med til at skabe nyt og videreudvikle det eksisterende
Det nye regionshospital i Gødstrup har slået dørene op for patienter og pårørende med milliardinvesteringen i bedre og smartere løsninger på patientens og personalets hospital.

Som sygeplejefaglig direktør bliver en af dine vigtige opgaver at have blikket på kvalitetsarbejdet og ikke mindst patientforløbet og de pårørende. Vores fokus er at skabe resultater og bidrage til udviklingen af et sundhedsvæsen for 300.000 borgere i Vestjylland, hvor den specialiserede- og den nære behandling går hånd i hånd med omhu for faglighed og god patientoplevet kvalitet. Fundamentet for at gøre det er også en videreudbygning af et stærkt og tværsektorielt samarbejde med 6 kommuner, lægepraksis og innovative virksomheder og lokale ildsjæle. At skabe professionelle relationer og stærke netværk bliver derfor en del af din arbejdsdag.

Uddannelse og forskning er fokusområder for dig. Med investeringen i et center for forskning og uddannelse, NIDO, i tilknytning til hospitalet, er stadig flere forsknings- og uddannelsesaktiviteter givet et boost. Du skal ligeledes være med til at fortsætte det systematiske arbejde, der er lavet på hospitalet med udvikling af stærke monofaglige og tværfaglige kompetencer – herunder den kliniske sygepleje.  Du har interesse i hospitalets store tværfaglige uddannelsesopgave, samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne, opbygning af forskningskapacitet, og du ser mulighederne i dette med en dyb forankring i daglig klinisk praksis.

Nye arbejdsgange med vægt på faglighed, tværfaglighed, teamdannelse og øget digitalisering skal få det nye hospitals 148.000 m2 til også at være et attraktivt hospital for hospitalets godt 4000 ansatte. Ambitioner kræver samtidig ledelse gennem ledere på alle niveauer og har sigte på at tilknytte og udvikle dedikerede medarbejdere, der finder løsninger. En udvikling som du skal være med til at omsætte det i praksis.

Kvalitetsarbejde, uddannelse og patientinvolvering
Du er sygeplejefagligt velfunderet med et solidt teoretisk og praktisk fundament og har erfaring med ledelse.

– Dit engagement i kvalitetsarbejdet er drevet af datadrevne forbedringer.
– Du har lyst til at fortsætte arbejdet med at udvikling af kompetencer, uddannelse og samarbejde med uddannelsesinstitutioner.
– Du har et trænet og nysgerrigt blik for at knytte bånd til en lærende organisation og en kultur, hvor kvalitet, patientsikkerhed og patientinvolvering altid er i fokus.

Følgeskab og naturlig autoritet er kendetegnende for dit lederskab, og så er du en god kollega, der er berigende at arbejde sammen med.  Dit stærke ledelsesengagement er båret af evnen til at skabe resultater sammen med – og gennem andre.

Del af hospitalsledelse og koncernledelse
Som sygeplejefaglig direktør indgår du i hospitalsledelsen sammen med den lægefaglige direktør og hospitalsdirektøren. I er fælles om det overordnede ansvar for hospitalets udvikling og drift.  Dine visioner og dine evner til positivt at drive forandringer skal sikre, at vi udbygger vores position som et attraktivt og moderne hospital – og en attraktiv arbejdsplads.

Du og dine kolleger i hospitalsledelsen refererer til direktionen i Region Midtjylland, og du bliver en del af regionens koncernledelse. Det er din opgave dels at profilere Regionshospitalet Gødstrup synspunkter og behov og dels at bidrage til de tværregionale løsninger for hele regionen.

Du bliver del af en arbejdsplads, hvor tillid, samarbejde og stærke ledelseskompetencer er drivkraften i hverdagen og for kulturen på hospitalet. Omgangstonen er uformel, tilgængeligheden er høj og relationer er nære og vedkommende.

På Regionshospitalet Gødstrup har vi endnu ikke mange traditioner. Men vi er rundet af en kultur, hvor der er kort fra tanke til handling og med et stærkt fokus på betydningen af hjælpsomhed, problemløsning, mestring og anerkendende relationer. Du kan være med til at skabe nye traditioner og kultur.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du bliver aflønnet efter overenskomst for “Ledere på Sundhedskartellets område” på trin L16 med et opslagsniveau inkl. afkøb af merarbejde på 1.173.961 kr. (1. oktober 2021-niveau).
Hertil kommer eventuel kvalifikationsløn efter forhandling samt pension på 16,80 pct. pr. 1. april 2022.

Tjenestestedet er Regionshospitalet Gødstrup, men du er ansat i Region Midtjylland.

Tiltrædelse 1. oktober 2022 eller snarest derefter.

Flere oplysninger:

Yderligere informationer om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Regionsdirektør Pernille Blach Hansen 40 26 80 56

Hospitalsdirektør Poul Michaelsen 21 37 50 07

Lægefaglig direktør Jens Friis Bak 40 93 79 85

Du kan læse mere om:

Samtaler finder sted torsdag den 18. august og mandag den 29. august.
Samtalerne afholdes i Viborg.

Vi vil gøre brug af en personprofiltest i forbindelse med den endelige udvælgelse af kandidater.

Sådan gør du:
Du kan søge stillingen ved at klikke på ”Søg job” nederst i stillingsopslaget. Vedhæft CV og relevante bilag.

Ansøgningsfristen er mandag den 8. august 2022.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.