Sygeplejefaglig direktør i Psykiatrien i Region Midtjylland – stærk ledelsesprofil med faglige ambitioner Er patientsikkerhed, medarbejdertrivsel og høj faglighed topprioriteter hos dig?

Dette job er udløbet

Har du lyst til at lede en stor, kompleks organisation med høje faglige ambitioner gennem motiverende ledelse? Og vil du sætte dit præg på udviklingen af Psykiatrien i Region Midtjylland – nu og i fremtiden?

Så er jobbet som sygeplejefaglig direktør i Psykiatrien i Region Midtjylland måske noget for dig.

Sammen med vores hospitalsdirektør og lægefaglige direktør bliver du en del af vores hospitalsledelse. I står sammen i spidsen for ca. 3200 medarbejdere og har det fælles, overordnede ansvar for Psykiatriens drift og strategiske udvikling.

En attraktiv arbejdsplads med fokus på patienten

Vi vil gerne tænke og agere som ét hospital på tværs af matrikler. Vi har høje faglige ambitioner og vilje til at skabe en robust og attraktiv psykiatri, hvor vi involverer vores patienter og pårørende i endnu højere grad.

Vores medarbejdere er dygtige og motiverede og går på arbejde for at skabe nærhed, sammenhæng og kvalitet i patientbehandlingen. Det ligger os derfor på sinde, at vi gør alt for at skabe gode arbejdspladser for alle faggrupper.

Vi tilbyder et job på en arbejdsplads, hvor vi i de kommende år har fokus på at:

 • styrke behandlingskvalitet, videndeling og udvikling på tværs af vores otte afdelinger
 • styrke samarbejdet mellem region, kommune og almen praksis på psykiatriområdet, så vi kan skabe sammenhængende patientforløb med patienten i centrum
 • indfri tiltagene i den kommende regionale psykiatriplan og i regeringens 10-årsplan
 • fortsætte arbejdet med at skabe attraktive arbejdspladser, så vores medarbejdere har lyst til at komme og blive i Psykiatrien
 • bidrage til en fortsat faglig og organisatorisk robust psykiatri
 • styrke samarbejdet med somatikken bl.a. med fokus på at mindske overdødeligheden blandt psykiatriske patienter

Du bliver del af en arbejdsplads, hvor tillid, samarbejde og stærke ledelseskompetencer er drivkraften i hverdagen og for kulturen på hospitalet. Vores omgangstone er uformel, og vores relationer er nære og vedkommende.

Vær med til at forme en spændende og positiv udvikling af psykiatrien.

I Region Midtjylland har Regionsrådet et stort fokus på psykiatri og har netop sendt en Psykiatriplan i høring. Vi får her en mere markant plads i det tværsektorielle samarbejde. Det giver gode forudsætninger for, at vi fortsætter vores positive udvikling. Det stiller dog krav til vores hospitalsledelse, der skal gå forrest i arbejdet med den videre udvikling af organisationen.

Som sygeplejefaglig direktør skal du – sammen med den øvrige hospitalsledelse – skabe de mest optimale rammer og retning for en sammenhængende og helhedsorienteret behandling af patienter med psykisk sygdom. Det sker med af sæt i målbilledet for sundhedsområdet i Region Midtjylland og Psykiatriens strategiske ramme.

Ledelse på strategisk niveau med høj kompleksitet

Som person brænder du for ledelse på et strategisk niveau. Kompleksiteten er høj i en organisation fordelt på flere lokationer, men du forstår, hvad der skal til for at lede og sikre følgeskab. Du har også øje for, at struktur er vigtigt i en stor organisation.

Du er en god kollega, der er berigende at arbejde sammen med. Dit stærke ledelsesengagement er båret af evnen til at skabe resultater sammen med og gennem andre.

Din ledelsesstil er inddragende – dog uden at du er bange for at træffe beslutninger. Du forstår nemlig, hvad det kræver af dig som leder at understøtte en stabil daglig drift.

En stærk kommunikator med stor gennemslagskraft beskriver dig som person – og så har du et særligt talent for at bygge relationer præget af tillid og respekt. Du har lyst til at udvikle sygeplejen, styrke tværfagligheden, bevare vores gode uddannelsesmiljøer og bringe alle vores dygtige faggrupper og kompetencer i spil.

Du forstår arbejdet med MED-organisationen og vil derfor bruge samarbejdet konstruktivt.

Vi har brug for en sygeplejefaglig direktør, der: 

 • er uddannet sygeplejerske. Det er ikke et krav, at du har erfaring fra psykiatri, men du skal have interesse i området og lyst til at sætte dig ind i det
 • har solid, strategisk ledelseserfaring – minimum på et niveau, der svarer til chefsygeplejerske (tidligere ledende oversygeplejerske/oversygeplejerske) og gerne med efteruddannelse i ledelse
 • har lyst til at være en del af hospitalsledelsen, hvor du sammen med to kollegaer leder vores psykiatrihospital
 • agerer hjemmevant på alle niveauer i organisationen – både i og uden for hospitalet
 • kan dokumentere relevante ledelsesmæssige resultater
 • kan agere i et område, der har udfordringer og stor bevågenhed stor bevågenhed

Koncernledelsen 

Du og dine kolleger i hospitalsledelsen refererer til direktionen i Region Midtjylland, og herigennem er du en del af regionens koncernledelse.

Koncernledelsen udgør den øverste ledergruppe i regionen og dækker alle regionens ansvarsområder. Koncernledelsen understøtter bl.a. samarbejdet mellem regionens administration og drift og arbejdet på tværs af regionens ansvarsområder, lige som den kvalificerer overordnede strategiske beslutningsoplæg.

Det er hospitalsledelsens opgave både at synliggøre Psykiatriens potentialer og behov ligesom I skal bidrage til samlede løsninger for hele regionen. En del af arbejdet som medlem af koncernledelsen er derfor også opgaver og mødefora på tværs af regionen, at kunne tænke regionale og nationale beslutninger ind i et lokalt perspektiv og at kunne agere i en politisk styret organisation. Dertil kommer opgaver på tværs af de fem regioner.

Om Psykiatrien i Region Midtjylland

Psykiatrien i Region Midtjylland består af otte psykiatriske afdelinger for voksne, børn og unge fordelt over hele regionen. Vi har derudover en stab og en driftsafdeling.

Hospitalets ca. 3200 medarbejdere behandler årligt mere end 32.000 borgere og leverer ca. 340.800 ambulante besøg og 185.000 sengedage om året.

Løn- og ansættelsesvilkår

Tiltrædelse snarest muligt. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste ved Psykiatrien i Region Midtjylland. Tjenestedet er Viborg. Jobbet indebærer en del kørsel rundt i regionen.

Du bliver aflønnet efter overenskomst for “Ledere på Sundhedskartellets område” på trin L16 med et opslagsniveau inkl. afkøb af merarbejde på 1.230.436 kr. (1. oktober 2023-niveau).

Hertil kommer eventuel kvalifikationsløn efter forhandling samt pension på 16,80 pct.

Ansøgningsfrist og ansættelsesforløb

Ansættelsessamtaler finder sted den onsdag den 8. november (Viborg) og anden samtale mandag den 20. november (Gødstrup).

Kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en personprofil-test.

Ansøgning stiles til direktionen i Region Midtjylland.

Stillingen søges ved at klikke på ”Send ansøgning” nederst i stillingsopslaget. Vedhæft CV og relevante bilag.

Ansøgningsfristen er søndag 29. oktober 2023

Få mere at vide om stillingen

 • Koncerndirektør Poul Michaelsen, mobil 21 37 50 07
 • Hospitalsdirektør for psykiatrien Tina Ebler, mobil 27 85 44 84
 • Lægefaglig direktør, Jakob Paludan, mobil 40 32 80 52

Læs mere om psykiatrien på https://www.psykiatrien.rm.dk/

Informationer om Region Midtjylland findes på www.regionmidtjylland.dk

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.