Sundhedsfaglig chef Sano

Ansøgningsfrist: 31/01/2021 Sano

Sano søger en sundhedsfaglig chef, som vil stå i spidsen for at indføre nye målrettede rehabiliteringsforløb til mennesker med gigt og herunder skabe dokumentation af effekt og øget livskvalitet for den enkelte gigtpatient. Sano består af tre rehabiliteringscentre, der er ejet og drevet af Gigtforeningen. Centrene fungerer som landsdækkende specialhospital efter sundhedslovens § 79 stk. 2.

Opgaven
Med afsæt i visionen om ’mere til flere’ og ’større effekt for den enkelte’ får den sundhedsfaglige chef det overordnede ansvar for de sundhedsfaglige interventioner, herunder patientforløb og behandlingsstrategier med tilhørende dokumentation af effekt. Hovedopgaven for den nye sundhedsfaglige chef er først og fremmest at videreudvikle Sanos rehabiliteringstilbud, så nye reumatologiske forløb målrettet konkrete, kliniske problemstillinger og funktionsevnenedsættelser kan implementeres. Dit høje faglige niveau og ambitioner er afgørende for at vi kommer i mål med Sanos visioner.

Den sundhedsfaglige chef vil bl.a. være ansvarlig for, at Sano følger og implementerer formelle og kliniske retningslinjer samt lovgivning, at der sikres systematisk og relevant indsamling af data til dokumentation af effektmål mv., at der tilsikres relevant og maksimal bruger- og pårørendeinddragelse, samt at eksterne samarbejder og partnerskaber fastholdes og videreudvikles. I den forbindelse er det afgørende, at den kommende sundhedschef besidder stærke relations-, netværks- og kommunikationskompetencer.

Til at understøtte arbejdet med disse opgaver, er der tre projektledere i kvalitetsstaben, udvalgsmedarbejdere og et tæt samarbejde med Dansk Gigthospital.

Den sundhedsfaglige chef refererer til centerchefen og fungerer som dennes stedfortræder. Sanos centerchef, den sundhedsfaglige chef og de tre afdelingschefer har sammen ansvar for at bidrage til den strategiske udvikling samt den løbende implementering og forankring af Sanos strategi. Hver chef har sine fokusområder i relation til drift, kvalitetsudvikling, administration, salg og digitalisering, hvorfor samskabelse mellem drift og kvalitet er helt afgørende.

Kvalifikationer og kompetencer
Den kommende sundhedsfaglige chef er med afsæt i et højt fagligt niveau visionær og strategisk tænkende, og formår at gå analytisk og struktureret til værks. Samarbejde og samskabelse er centrale redskaber til at nå Sanos mål, og den sundhedsfaglige chef formår gennem en anerkendende, lyttende og involverende ledelsesstil at skabe opbakning og følgeskab. Den sundhedsfaglige chef har forretningsforståelse og evner at se muligheder på tværs af segmenter.

Øvrige kvalifikationer

  • En sundhedsfaglig baggrund, gerne som sygeplejerske kombineret med relevant akademisk videreuddannelse inden for eget fag eller kvalitet på masterniveau eller højere
  • Dokumenterede ledelsesmæssig erfaring og kompetence
  • Erfaring inden for reumatologi
  • Kan omsætte faglig indsigt baseret på data og evidens til behandlingstilbud
  • Viden om og erfaring med ledelse af mono– og tværfaglige kvalitets – og udviklingsprojekter, også gerne tværsektorielt
  • Forståelse for udviklingen af rehabiliteringsindsatser på tværs af sektorer
  • Kan skabe balance mellem driftsvilkår og kvalitet
  • Er digitalt proaktiv inden for brugen af teknologisk understøttelse i behandlingsstrategier og administrative arbejdsgange

Yderligere oplysninger
Centerchef Karin Jul Pedersen, 20 14 54 14 eller associeret partner i MUUSMANN Lars Bo Pedersen, 40 22 87 18.

Læs mere om stillingen på www.sanocenter.dk eller www.muusmann.com/stillinger.

Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger senest: søndag den 31. januar 2021.