Stilling som reservelæge i uklassificeret stilling til neurokirurgi ved Hjerne- og Rygkirurgi, Aarhus Universitetshospital En stilling som uklassificeret reservelæge til neurokirurgi ved Hjerne- og Rygkirurgi, Aarhus Universitetshospital, er ledig til besættelse fra den 1. maj 2023 og frem til den 30. april 2024.

Dette job er udløbet

Om Hjerne- og rygkirurgi
Hjerne- og Rygkirurgi, Aarhus Universitetshospital varetager behandlinger på hoved, regions- og højt specialiseret niveau jf. gældende specialeplan i neurokirurgi.
Den lægelige normering omfatter cheflæge, professor, 19 speciallæger, tre 1. reservelæger, to reservelæger og to reservelæger i introduktionsstilling.

Hjerne- og Rygkirurgi er i betydelig grad subspecialiseret og er organiseret i teamdannelse inden for områderne neuroonkologi, neuromodulation, spinalkirurgi, vaskulær neurokirurgi, basis cranii kirurgi, neurokirurgi på børn, liquordynamiske sygdomme og neurotraumatologi.

Du kan læse mere om Hjerne- og Rygkirurgi på vores hjemmeside. 

Vagtforhold
7-skiftet, tilstedeværelsesvagt. Vagten er delt, også i weekenden. I tilstedeværelsesvagt indgår reservelæger, 1. reservelæger og afdelingslæger.

Kvalifikationer
Afsluttet KBU forløb

Formalia
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgning skal fremsendes elektronisk via nedenstående link, vedlagt CV, dokumentation for uddannelse og andre relevante bilag.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.