Stilling som afdelingslæge ved Led- og Bindevævssygdomme, AUH Hermed opslås en stilling som afdelingslæge ved Led- og Bindevævssygdomme, Aarhus Universitetshospital til besættelse 1. juni 2023 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Der søges en speciallæge med særlig kompetence og inden for området systemisk lupus, autoimmune koagulopatier og gravide med bindevævssygdomme.

Led- og Bindevævssygdomme
Afdelingen er en reumatologisk specialafdeling med et optageområde på hovedfunktionsniveau på ca. 350.000 borgere. Afdelingen varetager højt specialiseret funktion og modtager patienter hertil fra hele regionen og fra det vestdanske område. Afdelingen har 7 sengepladser og stor klinikfunktion med ca. 18.000 årlige kontakter. Afdelingen deltager aktivt i AUH’s akutkoncept.

Lægebemandingen består af 1 cheflæge, 1 klinisk lærestolsprofessor, 1 ledende overlæge, 1 ledende uddannelsesansvarlig overlæge, 5 overlæger, heraf 1 i kombinationsstilling med Aarhus Universitet, 5 afdelingslæger, 5 læger i hoveduddannelsesstilling og 3 i introduktionsstilling.

Afdelingsledelsen varetages af cheflæge, chefsygeplejerske og den kliniske lærestolsprofessor, som refererer til hospitalsledelsen.

Afdelingens forskning ledes af den kliniske lærestolsprofessor. Alle på afdelingen er forpligtet til at stimulere til og deltage i faglig udvikling og forskning, som aktuelt vedrører såvel basal som klinisk reumatologi og epidemiologi. Til afdelingen er knyttet et forskningslaboratorium og en klinisk forskningsenhed. Forskningssamarbejdet er udbredt og omfatter såvel nationalt som internationalt netværkssamarbejde.
Afdelingen har en intensiv uddannelseskultur, hvor enhver ansat er forpligtet til at deltage aktivt som underviser og i egen uddannelse. Afdelingen har en åben-dør politik som en integreret del af uddannelses- og samarbejdsmiljøet.
Der lægges stor vægt på tværfagligt såvel som tværsektorielt samarbejde inden for klinik, uddannelse og forskning.

Kliniske funktioner
Varetagelse af funktion i Klinik, sengeafsnit og Akutafdeling.

Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat af speciallæge i Intern Medicin: Reumatologi, der har kompetencer inden for alle 7 lægeroller. Der ønskes ansøgere med en stærk klinisk og videnskabelig baggrund, herunder gerne med erfaring inden for området systemisk lupus, autoimmune koagulopatier og gravide med bindevævssygdomme.

Se funktionsbeskrivelsen her

 

Det kan ikke forventes, at der kan stilles regulativmæssig bolig til rådighed.

Stillingen er omfattet af de nye lønformer. Lønnen bliver sammensat af en grundløn, evt. kvalifikationsløn og evt. funktionsløn.

 

Yderligere oplysningerne fås ved henvendelse til cheflæge Ulrik Tarp på tlf. 4034 3243 / mail: ulrtar@rm.dk

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 16.

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.
Søg stillingen via “søg job”-knappen.