Statsobducent og professor i retsmedicin

Ansøgningsfrist: 30/09/2021 Aarhus Universitet

Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet, Health, søger en statsobducent og professor i retsmedicin pr. 1. marts 2022 eller snarest muligt derefter. Stillingen er en tidsubegrænset fuldtidsstilling.

Som statsobducent og professor ved Institut for Retsmedicin bliver du en del af det sundhedsvidenskabelige fakultet Health på Aarhus Universitet. Instituttet beskæftiger 70 medarbejdere, hvoraf 35 har en akademisk baggrund, og otte er fastansatte videnskabelige medarbejdere. Vores mission er at forebygge og opklare kriminalitet, ulykker, for tidlig død og selvmord gennem forskning, undervisning og retsmedicinske undersøgelser. Vi forventer, at du som medarbejder på instituttet bidrager til denne målsætning. Instituttet består af to afdelinger, der leverer uvildig og evidensbaseret myndighedsbetjening for politiet. Afdeling for retskemi identificerer og renhedsbestemmer euforiserende stoffer og lægemidler i biologisk materiale og i effekter beslaglagt af politiet. Afdeling for retspatologi foretager retslægelige obduktioner, findestedsundersøgelser og kliniske retsmedicinske undersøgelser. Begge afdelinger er enten akkrediteret efter kvalitetsstandarderne ISO 17025 eller ISO 17020. Ud over de to afdelinger har instituttet tre forskningsenheder, der fokuserer på bioanalytisk kemi, retsmedicinsk billeddiagnostik og klinisk retsmedicin. Du kan læse mere om instituttet her og om fakultetet her.

Institut for Retsmedicin fungerer som statsobducentur for Jylland og omfatter politikredsene Sydøstjylland, Østjylland, Midt- og Vestjylland samt Nordjylland.

Dine arbejdsopgaver
Statsobducenten udfører på instituttets vegne retslægelige og lægevidenskabelige obduktioner samt kliniske retsmedicinske undersøgelser m.v., som falder ind under statsobducentfunktionens område.

Statsobducenten skal sammen med vicestatsobducenten varetage rådighedsforpligtelse alle døgnets 24 timer og alle årets 365 dage med henblik på retsmedicinske opgaver. Statsobducenten skal tillige varetage opgaven som afdelingsleder for den retslægelige afdeling, som har 26 medarbejdere. Afdelingen har desuden forpligtelse til at deltage i speciallægeuddannelsen i retsmedicin.

Som professor i retsmedicin har du medansvar for udvikling af instituttets forsknings- og undervisningsmiljø og bidrage til implementering af fakultetets overordnede forskningsstrategi. Du forventes at bidrage både selvstændigt og i samarbejde med andre til udviklingen af instituttet ved at lede forskning af høj international kvalitet og bidrage til at sikre en høj faglig og didaktisk standard i undervisningen. Qua dine gode samarbejdsevner og et bredt akademisk netværk, bidrager du til den akademiske udvikling på Aarhus Universitet og profilering af universitetet nationalt og internationalt.
Dine opgaver vil primært bestå af:

 • Faglig ledelse og personaleledelse af den retslægelige afdeling
 • Strategisk udvikling af instituttet og den retslægelige afdeling
 • Forskning af høj international kvalitet herunder at publicere i velanskrevne tidsskrifter og formidle forskningen i nationale og internationale faglige netværk
 • Undervisning og vejledning af bachelor- og kandidatstuderende
 • At bidrage til finansiering af egen forskningsgruppe vha. eksterne forskningsmidler
 • Vejledning af ph.d.-studerende og bidrage til udvikling af fakultetets ph.d.-kurser
 • Bedømmelses- og udvalgsarbejde ved Aarhus Universitet
 • Forskningsbaseret samarbejde med private og offentlige aktører samt forskningsbaseret rådgivning
 • Formidling af din forskning til det omgivende samfund

Du refererer til institutlederen.

Dine kompetencer
Funktionen som statsobducent forudsætter speciallægeanerkendelse i retsmedicin samt flere års efterfølgende arbejde på et retsmedicinsk institut. Dine retsmedicinske kompetencer skal være på ekspertniveau. Da der er betydelige administrative pligter forbundet med ledelsesfunktionen, skal administrativ og ledelsesmæssig erfaring kunne dokumenteres.

Derudover omfatter stillingen forpligtelse til forskning, undervisning, publicering/videnskabelig formidling samt vejledning og strategisk forskningsledelse.

Ved besættelse af stillingen vil der blive lagt vægt på, at de videnskabelige aktiviteter er på professorniveau, og at ansøgeren har dokumenterede undervisningskvalifikationer til præ- og postgraduat undervisning. Der vil herudover blive lagt vægt på, at ansøgeren er i stand til at bidrage til instituttets forskningsstrategi inden for retsmedicin, og at ansøgeren kan dokumentere forskningsindsats og prospektiver inden for dette forskningsområde, som vedkommende skal stå i spidsen for.

Du har etableret dig som en fremtrædende forsker inden for det retsmedicinske forskningsområde med ansættelser eller ophold ved en eller flere internationalt anerkendte forskningsinstitutioner, og du besidder dokumenterede solide forskningsmæssige og undervisningsmæssige kvalifikationer på højt internationalt niveau. Du har brede internationale samarbejdsrelationer og stor erfaring med forskningssamarbejde med private og offentlige aktører. Samtidig har du dokumenteret evne til at tiltrække betydelig ekstern finansiering fra nationale og internationale forskningsmidler.

Som person er du en imødekommende og motiverende leder, der inspirerer andre og opbygger tillidsfulde relationer til både kolleger, samarbejdspartnere og studerende. Som underviser formidler du den nyeste og relevante viden engageret, klart og tydeligt. Som vejleder er du kompetent, inspirerende, støttende og ansvarlig.

Du vil tage medansvar for udvikling af instituttets myndighedsbetjening, forskning og uddannelser på højeste internationale niveau og at vi fastholder et godt arbejdsmiljø. Du engagerer dig naturligt i tværfagligt samarbejde på institut-, fakultets- og universitetsniveau samt nationalt og internationalt.

Vi forventer, at du taler og skriver flydende dansk og engelsk. Internationale ansøgere forventes at kunne forstå og tale dansk på et niveau, som er påkrævet for at kunne udarbejde og læse erklæringer og journaler på dansk, samt kommunikere skriftligt med det danske politi og retsvæsen.

For at kunne blive bedømt kvalificeret som professor, skal du opfylde disse faglige kriterier.

Spørgsmål til stillingen
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte institutleder, Christian Lindholst tlf.: +45 8715 0000.

Arbejdsstedet er Institut for Retsmedicin, Palle Juul Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N, Danmark

Vi forventer at afholde samtaler i december 2021.

Ansættelsesgrundlag

Ansøgning

Din ansøgning skal indeholde følgende:

 • Ansøgning
 • Curriculum Vitae
 • Eksamensbevis
 • Publikationsliste
 • Undervisningsportfolio. Vi henviser til Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio
 • De 10 publikationer, som er nævnt som de vigtigste i ‘Skabelon til ansøger – professor’, skal medsendes.
 • Skabelon til ansøger – professor skal udfyldes og uploades under feltet ’Ekstra dokumenter’
 • Strategisk forskningsplan, som fremgår af ‘Skabelon til ansøger – professor’, kan også medsendes separat
 • Medforfattererklæring kan medsendes
 • Referencer/anbefalinger kan uploades særskilt i e-rekrutteringssystemet

Vi henviser til fakultetets Vejledning for ansøgere.

Bedømmelsesudvalget kan beslutte at efterspørge ikke indsendt materiale i bedømmelsen. I så fald kontakter vi dig, og du vil være forpligtet til at indsende materiale, medmindre din ansøgning trækkes tilbage.

Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge.

Referencer
Hvis du ønsker, at en referenceperson skal uploade et referencebrev på dine vegne, så angiv venligst referencepersonens kontaktoplysninger, når du indsender din ansøgning. Vi anbefaler, at du laver en aftale med den pågældende, inden du indtaster referencepersonens kontaktoplysninger, og at du sikrer, at referencepersonen har tid nok til at skrive referencebrevet inden ansøgningsfristen.
Det er desværre ikke muligt at sikre, at referencebreve indgivet efter ansøgningsfristens udløb bliver taget i betragtning.

International ansøger?
Aarhus Universitet tilbyder en bred vifte af services til internationale forskere og ledsagende familier, herunder relocation service og karrierevejledning til medfølgende partnere. Find mere information om at ankomme til og arbejde i Danmark her.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Om Aarhus Universitet
Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 38.000 studerende og 8.000 medarbejdere med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk