Stærk lægefaglig profil til Nationalt Genom Center (Chief Medical Officer)

Dette job er udløbet

Har du en stærk lægefaglig baggrund og solid ledelseserfaring fra hospital, universiteter, eller forskningsinstitutioner? Kender du de centrale aktører i forhold til en klinisk praksis og forskning, og har du gennemslagskraft til at lede dagsordener i den rigtige retning? Synes du samtidig, det lyder spændende at være med til at løfte det danske sundhedsvæsen ind i fremtiden? Så skal du søge stillingen som Chief Medical Officer (CMO) i Nationalt Genom Center.

Om Nationalt Genom Center
Nationalt Genom Center(NGC) blev etableret i maj 2019. Vores primære opgave er at udvikle og drive en national infrastruktur, hvor personlig medicin i både patientbehandling og forskning er omdrejningspunktet. Over de kommende år forvalter centeret en fondsbevilling på knap 1 mia. kr. til udvikling af personlig medicin. Centeret er en styrelse under Sundheds- og Ældreministeriet og har omfattende samarbejdsflader til de øvrige myndigheder på sundhedsområdet og til forskningsinstitutioner, særligt DTU og KU.

Dine arbejdsopgaver
Som CMO får du i tæt samarbejde med NGCs direktør, centrale aktører i det danske sundhedsvæsen og lægefaglige specialister ansvaret for at drive processer, der skal understøtte sundhedsvæsenet og forskernes brug af den nationale infrastruktur til udvikling af personlig medicin. Lige nu pågår en proces med udvælgelse af de første patientgrupper, der kan have gavn af en helgenomanalyse i samarbejde med regionerne og Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber. Internt i NGC vil du skulle drive inddragelsen af sundhedsvæsenets og forskernes behov i udviklingen og opbygningen af den nationale infrastruktur. Du refererer til NGCs ledelse og indgår i et dynamisk lederteam af højtkvalificerede specialister inden for deres faglige områder: IT-infrastruktur, helgenomsekventering, bioinformatik, arkiv og fortolkningsstøtte. Du får ledelsesansvar for 3 fagspecialister, der leder processer for klinisk praksis og forskningsområdet.

Dine konkrete opgaver vil bestå i:

  • En tæt kontakt til de sundhedsfaglige miljøer i regionerne, forskningsverdenen og fondene, som sammen skal være med til at virkeliggøre den nationale strategi for Personlig Medicin.
  • En koordinerende rolle i forhold til uddannelse og kompetenceudvikling af relevant sundhedspersonale.
  • Medvirken til at borgere og patienter inddrages i udviklingen af Personlig Medicin i Danmark.
  • At præsentere NGCs interesser over for eksterne interessenter.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Du har en lægefaglig uddannelse og kan dokumentere resultater fra forskning og/eller klinisk praksis.

Vi forventer også, at du har:

  • substantiel ledelseserfaring herunder gerne erfaring med ledelse af ledere
  • indgående kendskab til det danske sundhedsvæsen
  • analytisk kapacitet til hurtigt at sætte dig ind i komplekse faglige problemstillinger
  • personlig gennemslagskraft og gode samarbejdsevner.

Kendskab til det offentlige sundhedsområde, forskningsverdenen og universiteter er en forudsætning. Det er endvidere en fordel, hvis du har erfaring med nationalt myndighedsarbejde på sundhedsområdet.

Vi tilbyder
Vi tilbyder en unik stilling i den øverste ledelse af en dynamisk og udviklingsorienteret organisation med en stærk pionerånd. Du bliver en nøgleperson i centeret med samarbejdsrelationer til hele ledelsesgruppen.

Nationalt Genom Center er en organisation under Sundheds- og Ældreministeriet og er placeret på Ørestads Boulevard 5, 2300 København S sammen med blandt andet Sundhedsdatastyrelsen og Statens Serum Institut. Vi er pt. ca. 50 medarbejdere og ansætter løbende flere.

Om ansættelsen
Ansættelse sker i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten med en grundløn efter gruppe 1/lønramme 37. Ansættelse sker som udgangspunkt på åremålsvilkår, jf. principperne i aftalen om åremålsansættelse.

Kontakt os gerne
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til direktør Bettina Lundgren på tlf.: 2182 9221.

Er du interesseret?
Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Vi forventer at afholde samtaler i uge 25 og 26.

 


Nationalt Genom Center har røgfri arbejdstid. Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.