Specialpsykolog ved Klinik for Depression Ved Klinik for Depression under Afdeling for Depression og Angst er en fast stilling på 37 timer som specialpsykolog til ledig til besættelse pr. 01.08.2021 eller efter nærmere aftale.

Dette job er udløbet

Om Afdeling for Depression og Angst

Afdeling for Depression og Angst er en af fire psykiatriske universitetsafdelinger, der udgør AUH Psykiatrien. Afdelingen består af tre sengeafsnit, fire klinikker samt Psykiatriens Hus i Aarhus. Vi lægger vægt på sammenhængende patientforløb, således at behandlingen i sengeafsnit og ambulatorier er integrerede og føles meningsfulde for patienterne. Vi har fokus på inddragelse af patienter og pårørende i udredningen og behandlingen.

Om Klinik for Depression

Klinik for Depression er en nyoprettet klinik som resultat af, at vores tidligere Klinik for Depression og Mani havde vokset sig for stor. Den opdeles derfor i to nye klinikker for hhv. depression og bipolar sygdom.
Klinik for Depression har ca. 45 ansatte, der varetager udredning og behandling af patienter med unipolar depression på hovedfunktions- og regionsfunktionsniveau. Klinikken består endvidere af en neuropsykiatrisk enhed, en ECT-enhed og en TMS-enhed. Patientpopulationen er både på hovedfunktion og regionsfunktion.Arbejdsopgaver:
Med udgangspunkt i de uddannelsesmæssige forudsætninger som specialpsykolog skal du:

 • Varetage klinisk psykopatologisk udredning (psykiatrisk diagnostik)
 • Forestå psykiatrisk behandling inkl. indledende samtaler
 • Samarbejde med pårørende og eksterne parter
 • Medvirke til tværfaglig koordinering og prioritering internt og eksternt i forhold til konkrete patientsager
 • Medvirke til videreudvikling af udrednings- og behandlingstilbud i den unipolare behandlingssøjle i takt med organisatoriske ændringer
 • Medvirke til formidling, supervision og undervisning i organisationen
 • Fungere som primærbehandler for et aftalt antal patienter

Ønskede kvalifikationer

 • Uddannelse som specialpsykolog i psykiatri
 • Indgående klinisk erfaring samt forsknings-, formidlings- og supervisionserfaring inden for det unipolare område
 • Særligt kendskab til relevante differentialdiagnostiske problemstillinger samt comorbide tilstande i relation til det affektive spektrum
 • Evne til tværfagligt samarbejde i psykiatrien
 • Evne til selvstændigt at strukturere både kliniske og andre arbejdsopgaver i samarbejde med ledelse og kolleger
 • Interesse for videreudvikling af den faglige kvalitet inden for de givne organisatoriske rammer

Vi tilbyder

 • Et fagligt meningsfuldt og udfordrende job i universitetshospitalsregi inden for et spændende subspeciale (unipolar depression og dertil ofte med comorbiditet)
 • Godt kollegialt samarbejde med engagerede og fagligt kompetente kolleger i et mindre team
 • Et stærkt tværfagligt og psykologfagligt miljø, sidstnævnte i form af en forholdsvis stor psykologgruppe med fine muligheder for faglig sparring
 • Mulighed for at forestå gruppeterapi
 • Mulighed for supervision

Ansættelsesforhold

 • Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Dansk Psykologforening

Ansøgning
Ansøgningsfrist d. 10.06.21
Samtaler forventes afholdt d. 21.06.21

Yderligere oplysninger

Kan fås ved henvendelse til ledende sygeplejerske Tine Nyegaard Hansen, Tlf. 2033 1784

E-mail: tinehans@rm.dk

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.