Specialpsykolog til Regionspsykiatrien Randers En fuldtidsstilling som specialpsykolog på sengeafsnit A er ledig til besættelse pr. 1.2.2020 eller efter nærmere aftale. Psykologen refererer til funktionsledelsen på afsnittet.

Dette job er udløbet

Om Afsnit A 
Afsnittet er et intensivt åben/skærmet sengeafsnit med plads til 14 patienter fra Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner. Vi modtager patienter med affektive og skizoaffektive lidelser, belastningsreaktioner, alkoholrelaterede lidelser og mental retardering.
Vi tilbyder brugerstyret indlæggelse til et udvalg af vores patienter for at forebygge svære tilbagefald.

Vi tilbyder:

 • Et fagligt meningsfuldt og udfordrende arbejde på et højt specialiseret niveau
 • En arbejdsplads der har fokus på inddragelse af specialpsykologer
 • Et godt psykologfagligt og tværfagligt miljø med engagerede og kompetente kolleger
 • Faglige udviklingsmuligheder i forhold til patientgruppen
 • Mentorordning og hjælpsomme kolleger i dagligdagen
 • Samarbejde med dynamisk og kompetent lægegruppe.Arbejdsopgaver:
 • Ansvar for patientforløb, herunder psykologisk behandling
 • Planlægning og gennemførsel af differentialdiagnostisk udredning som bl.a. omfatter indlæggelsessamtaler, journaloptagelser, udfærdigelse af behandlingsplaner og epikriser
 • Koordinering af tværfagligt samarbejde omkring patienten herunder sikre kontinuitet og sammenhæng i patientforløbet
 • Formidle, vejlede og yde behandling med henblik på at fremme psykisk sundhed og forebygge følgevirkninger af psykisk sygdom.Lidt om os
  På Afsnit A møder vi patienten med høj faglighed, respekt og omsorg. Vi har en anerkendende tilgang til patienten og dennes behandling og har stor succes med nedbringelse af tvang via deeskalering, skærmning og beroligende metoder. Vi arbejder med behandling, udredning, diagnosticering, medicinering, samtaler, aktivering, strukturering, skærmning og meget andet ud fra en psykodynamisk forståelsesramme kombineret med kognitive og miljøterapeutiske principper. Vi ser specialpsykologen som central i at videreudvikle denne tilgang og forståelsesramme.

  Medarbejdergruppen på afsnittet er tværfagligt sammensat og består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, ergoterapeuter, læger og lægesekretær. Vi går ind for et tværfagligt samarbejde og arbejder tæt sammen med de øvrige sengeafsnit og klinikker i Regionspsykiatrien
  Randers og med vores tværsektorielle samarbejdspartnere som f.eks. kommunerne.

  Forventninger til ansøgers kvalifikationer:

 • Specialuddannelse
 • Særlig kendskab til differentialdiagnostik
 • Bredt kendskab til behandlingsmetoder
 • Evne til at indgå i tværfagligt samarbejde og fortsat udvikling af velfungerende team
 • Stor robusthed og personlig integritet

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 2

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.