Specialpsykolog til Klinik 1 i Regionspsykiatrien Horsens Skal du med på holdet? Specialpsykolog søges i Regionspsykiatrien Horsens, Klinik 1

Dette job er udløbet

En stilling som specialpsykolog 37 t/uge er ledig til besættelse 1.10.2020 eller efter aftale.
Vi søger en specialpsykolog, der har lyst til og mod på at være med i den fortsatte
udvikling af klinikken.
Stillingen er med reference til funktionsledelsen i Klinik 1, hvor du primært vil være tilknyttet. Du vil indgå i samarbejdet med funktionsledelsen og et team af psykologer,
sygeplejersker, læger, speciallæger, sekretærer og socialrådgiver.
Stillingen indebærer, ud over opgaver i Klinik 1, løsning af koordinerende opgaver på tværs af huset.

Som person er du:

 • God til at samarbejde
 • Udadvendt og god til at skabe kontakt/være opsøgende
 • En god formidler – både mundtligt og skriftligt
 • Ser muligheder frem for begrænsninger

Vi kan tilbyde:

 • En god arbejdsplads med gode kolleger
 • En arbejdsplads i udvikling
 • Et udfordrende, ansvarsfuldt og afvekslende job
 • En struktureret introduktion med mentorordning
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • Tilknytning til den samlede psykologgruppe (i alt 18 psykologer)
 • Deltagelse i månedlige psykologmøder
 • Deltagelse i ugentlig undervisning og klinik for læger og specialpsykologer
 • En velorganiseret kvalitetsorganisation

Dine arbejdsopgaver:

 • Udredning og testning indenfor psykosespekteret
 • Deltagelse på ugentlige konferencer
 • Udredning og testning i forhold til udredningsenheden
 • Sparring/vejledning til tværfagligt personale, mhp behandlingsplanlægning
 • Supervisionsopgaver (tværfagligt personale, yngre psykologer/læger)
 • Vejledning af SPU’er / evt uddannelsesansvarlig
 • Forestå debriefing af personale ved behov, fx i forbindelse med vold og trusler
 • Planlægning af de månedlige psykologmøder

Vi forventer, at du:

 • Er specialpsykolog
 • Har særlig interesse for psykoseområdet
 • Har evne til at skabe og holde overblik og kan prioritere arbejdsopgaver selvstændigt

Vi ser gerne, at du:

 • Mestrer ADOS-2/ADI’R
 • Har lyst til at være en del af det kriseterapeutiske beredskab

Som klinik lægger vi vægt på:

 • Reel omsætning af de regionale og lokale værdier
 • Faglighed, det tværfaglige samarbejde samt samarbejdet med patienter og
  pårørende
 • At hverdagen er kendetegnet ved et åbent og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor man positivt hjælpes ad med opgaverne, udnytter tværfagligheden og udviser fleksibilitet
 • At alle ansatte har en forekommende og serviceorienteret tilgang til alle opgaver og alle kontakter

Om Regionspsykiatrien Horsens
I Regionspsykiatrien Horsens udreder og behandler vi patienter med alle former for psykiatriske lidelse. Vi er specialeopdelt i 2 klinikker, mens vores 2 sengeafsnit har en bred vifte af alle patientkategorier. Derudover har vi Psykiatrisk Akutenhed med visiterende og udgående funktioner.
Regionspsykiatrien Horsens (RPH) har ca. 200 medarbejdere og er beliggende ved Hospitalsenheden Horsens med satellitter i Skanderborg og Odder. RPH varetager den regionale voksenpsykiatriske behandling til borgere i kommunerne Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder – i alt ca. 223.000 indbyggere.

Du kan læse mere om vores afdeling her https://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-horsens/

Yderligere oplysninger om stillingen, fås hos specialpsykolog Dorte Skanning 78 47 50 00 eller funktionsledende overlæge Tahmineh på telefon 78 47 50 40.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem Danske Regioner og psykologforeningen – samt mulighed for lokal løndannelse.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 20. august 2020
Ansættelsessamtaler: uge 34

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.