Specialpsykolog til Ambulant Enhed, Regionspsykiatrien Vest Er du kompetent og velfunderet inden for psykiatri? Vil du indgå i et stærkt tværfagligt team og arbejde med komplekse specialpsykologfaglige opgaver?

Dette job er udløbet

Vi søger en dygtig specialpsykolog i en tidsbegrænset stilling på 2 år. Stillingen er på 37 timer om ugen med tiltrædelse 1. december eller efter aftale.

Ansættelsen er i Ambulant Enhed, som består af 11 ambulante klinikker omhandlende både psykose og affektive lidelser.
Klinikkerne har behandlingssted på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro.
Vi ser også patienter i Center for Sundhed, Holstebro. Der må derfor forventes arbejdsdage i både Herning og Holstebro.

Vi er i en omorganiseringsproces mod Gødstrup, og du vil blive en del af et dedikeret medarbejder- og ledelsesteam, som er i gang med mange udviklingstiltag.
Endvidere er det Psykiatriens vision at sikre høj kvalitet i løsningen af psykiatriens opgaver til gavn for patienter, brugere og pårørende, hvorfor kvalitetsudvikling, forskning og kompetenceudvikling af
medarbejdere er centrale elementer.

Din hverdag:
Du får sagsansvar i både udrednings- og behandlingsforløb i tæt samarbejde med
overlæge og afvikler netværksmøder, psykoterapi og psykoedukation.

Ved uddelegering fra overlæge kan du afholde behandlingskonferencer.
Derudover har du som specialpsykolog særlig supervisions- og
undervisningsforpligtigelse for både egen faggruppe under uddannelse som tværfagligt
i klinikken.

Du vil indgå i et specialiseret tværfagligt team med psykologer, sygeplejersker, læger, fysio- og ergoterapeut og sekretærer.

Dine primær opgaver bliver:

Psykologisk udredning og psykologisk testning

 • Udredning og behandling
 • Godkende epikriser og i samarbejde med læge planlægge behandling
 • Journalisering
 • Indgå i et tværfagligt samarbejde med sparring og supervision

Vi tilbyder:

 • En udviklingsorienteret, dynamisk afdeling, der giver dig mulighed for og støtte til
  faglig- og personlig udvikling med supervision, kompetenceudvikling og kurser
 • Udfordrende arbejdsopgaver
 • Selvstændighed og ansvar i opgave varetagelsen
 • Dygtige og engagered kolleger
 • En afdeling, der vægter kvaliteten i arbejdet

 Vi lægger vægt på, at du:

 • Har erfaring med psykiatri
 • Uddannelse som specialpsykolog i psykiatri
 • Har erfaring med og kompetencer inden for udredning og testning til en bred gruppe diagnoser
 • Har lyst og evne til at arbejde med forskellige patientgrupper
 • Evne til selvstændigt at strukturere både kliniske og administrative opgaver
 • Har IT kendskab (vi bruger Elektronisk Patient Journal og outlook).
 • Udviser stabilitet og robusthed
 • Har evnen til at være samarbejdsvillig
 • Har evnen til at bidrage til et højt fagligt miljø
 • Har evnen til at bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • Udviser fleksibilitet og effektivitet i opgaveløsningen
 • Er udviklings- og implementeringsparat

Andet:
Løn – og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i
Ny Løn.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til enhedsleder Marianne
Løvenskjold Lauridsen, tlf. 2423 8813 eller enhedsleder Jette Nielsen tlf. 2051 1680.

Du kan søge stillingen ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og
dit CV (de vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

Ansøgningsfristen er den 15. oktober  og ansættelsessamtaler forventes afholdt den
23. oktober.

Du kan læse mere om os på wwww.rv.rm.dk.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.