Specialpsykolog med mod på faglige udfordringer og ansvar søges til Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1 ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA), Viborg Er du kompetent og velfunderet inden for klinisk psykologi og psykiatri? Kunne du tænke dig at arbejde med komplekse, spændende opgaver inden for udredning og behandling?

Dette job er udløbet

Så har vi jobbet til dig!

BUA Viborg, søger fra 1.september eller snarest derefter en specialpsykolog, 37 timer/uge med funktion ved Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, team 1, Viborg. Stillingen er aktuelt med funktion i SENG 5, Viborg.

BUA udgøres af i alt 8 kliniske afsnit, der tilsammen varetager den hospitalsbaserede udredning og behandling af børn og unge med psykiske forstyrrelser og sygdomme i Region Midt. De 8 afsnit er fordelt på 3 matrikler beliggende i Gødstrup, Viborg og Skejby. De fleste afsnit er beliggende på flere matrikler. Herudover er der et forskningsafsnit beliggende i Skejby.

Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, team 1, består af et ambulatorium og et sengeafsnit i både Skejby og Viborg.

I børne- og ungdomspsykiatrien arbejdes tværfagligt i teams med læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. Udredning foregår ved samtaler, interviews, observation og lægelige og psykologiske undersøgelser. Behandling foregår ved miljøterapi, vejledning, psykoedukation, psykoterapi og medikamentel behandling. Der er et tæt samarbejde med patienternes private og offentlige netværk.

Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, team 1, er et alment afsnit for skolebørn.
Sengeafsnit 5 i Viborg er et 5-døgnsafsnit med 9 sengepladser, som varetager udredning og behandling af børn i alderen 7-13 år med behov for døgnindlæggelse.

Afsnittet varetager undersøgelse og behandling af børn med blandede børnepsykiatriske lidelser, herunder børn med autismespektrumforstyrrelser, affektive lidelser, angstlidelser samt opmærksomhedsforstyrrelser hvor der er samtidig mental retardering eller svære psykosociale belastninger. Der er oftest tale om børn med komplekse vanskeligheder og en høj grad af komorbiditet.

Vi forventer, at du

 • er uddannet specialpsykolog, med bred og omfattende erfaring med både udredning og behandling af målgruppen for SENG 5.
 • har lyst og evne til at arbejde med at udvikle afsnittets udrednings- og behandlingstilbud samt tilrettelægge og styre arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse i en tværfaglig medarbejdergruppe
 • kan arbejde selvstændigt og stabilt
 • er fleksibel og har gode samarbejdsevner
 • har et godt overblik og kan trives i en afdeling med stigende flow, spændende men komplicerede patientforløb og mange omstillinger
 • gerne har erfaring med projektarbejde
 • har lyst til og erfaring med supervisionsopgaver

Du kan forvente

 • en fagligt udfordrende og spændende stilling i et godt arbejdsmiljø
 • at skulle indgå i udviklingsprojekter vedrørende døgnafsnittet, hvor vi aktuelt har fokus på overgangen imellem hjemmeliv og indlæggelse og på at udvikle indlæggelsestilbuddet eksempelvis med dagpladser
 • at have et tæt samarbejde med det miljøterapeutisk personale i døgnafsnittet samt med behandlerteamet tilknyttet døgnafsnittet
 • at skulle give og modtage supervision
 • at være en del af en mangfoldig personalegruppe med mange fagligheder
 • at være en del af en psykologgruppe i kontinuerlig udvikling
 • gode fysiske rammer med eget kontor, i nyere bygninger, i naturskønt område

Læs mere om stillingen i funktionsbeskrivelsen.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst og Ny løn.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til oversygeplejerske Kirsten Nøhr Andresen tlf.: 2029 1919, oversygeplejerske Anne Nemec tlf.: 3035 1097 eller funktionsledende overlæge Merete Juul Sørensen tlf.: 2162 1301

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 14. august 2022
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 33

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV). De vedhæftede filer skal være i pdf– eller word-format.

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby.

Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere.

Afdelingen modtog i 2021 5.042 eksterne henvisninger og havde kontakt med 10.053 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2021 et nettobudget på 306 mio. kr. og pr. 1/1-2022 547 årsværk fordelt på 587 medarbejdere

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.