Specialpsykolog eller specialist i psykopatologi ved Udredningsenheden under Afdeling for Depression og Angst, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien Pr. 1. august 2021 eller snarest derefter søger vi en ny kollega, der vil være med til at lave god psykiatrisk udredning i samarbejde med engagerede og initiativrige kolleger og samarbejdspartnere. Der er tale om en fast fuldtidsstilling.

Dette job er udløbet
Afdeling for Depression og Angst tilbyder udredning og behandling af høj faglig kvalitet på forskellige specialiseringsniveauer til voksne patienter med lidelser inden for det affektive spektrum. Vi arbejder med integrerede, medicinske og non-farmakologiske behandlingsforløb, ofte rettet imod komplekse problemstillinger. Herudover er uddannelse og forskning blandt vore kerneopgaver.
Vi arbejder løbende på at styrke afdelingens faglige profil, som understøtter vores status af at være en del af et universitetshospital. Vi arbejder ud fra en fælles udviklingsplan med fokus på faglig profilering og særlige satsningsområder inden for udredning og behandling.
Medarbejderstaben omfatter ca. 450 fuldtidsstillinger fordelt på tre sengeafsnit, fire klinikker samt Psykiatriens Hus i Aarhus. Hver enhed har sin egen funktionsledelse. Udredningsenheden, som vi søger en ny kollega til, er organisatorisk forankret i Klinik for Bipolar Sygdom, som er en af de fire klinikker.
Klinik for Bipolar Sygdom rummer to teams, der udreder og behandler patienter med bipolar sygdom. Derudover rummer klinikken et team for hurtige ambulante tider samt Udredningsenheden. Vi værdsætter et godt tværfagligt og kollegialt arbejdsmiljø og har fokus på inddragelse af medarbejdere, patienter og pårørende.
Udredningsenheden er et lille tværfagligt team, der består af overlæge, sygeplejerske, psykolog og specialpsykologer. Udredningsenhedens kerneopgave er udredning af patienter henvist til psykiatrien med henblik på stillingtagen til psykiatriens målgruppe samt relevant initialbehandling. Vi lægger særlig vægt på hurtig udredning af høj faglig kvalitet inden for gældende politiske tidsfrister (UBR < 30 dage), og som findes nyttige af henvisende såvel som modtagende instanser. Arbejdet stiller høje krav til selvstændighed.

 

Udredningsenheden har et tæt samarbejde med afdelingens team for hurtige ambulante tider samt en stor samarbejdsflade, dels internt i Afdeling for Depression og Angst, dels til andre psykiatriske og somatiske afdelinger.

Arbejdsopgaver

 • Primært at udføre klinisk undersøgelse svarende til de nationale udredningspakker Afklarende samtale og Standard udredningspakke, herunder psykopatologisk diagnostisk udredning, vurdering af sværhedsgrad, forpinthed, selvmordsrisikovurdering, akut behandlingsbehov samt vurdering af, om behandling kan varetages i primær- eller sekundærsektor.
 • Samarbejde med daglige kolleger, psykiatriske behandlingsenheder, Psykiatriens Centrale Visitation og relevante eksterne instanser om henvisnings- og udredningsforløb.
 • Der er tale om et udfordrende og spændende differentialdiagnostisk arbejde med patienttyper fra psykiatriens samlede diagnostiske spektrum.

Ønskede faglige kvalifikationer

 • Specialpsykolog eller specialist i psykopatologi.
 • Erfaring med udredning af patienter i psykiatrien.
 • Interesse for specialisering inden for diffentialdiagnostik.
 • Evne til selvstændigt at tilrettelægge målstyrede og effektive udredningsforløb og til at opretholde et højt patientflow.
 • Evne til at udtrykke sig klart og kortfattet på skrift.
 • Evne til overblik og koordinering i det tværfaglige samarbejde.
 • Kandidater med påbegyndt videreuddannelse og erfaring med / kurser i eksempelvis PSE, DIVA, SCID, ADOS vil blive foretrukket.

Ønskede personlige kvalifikationer

 • Positivt menneske med klare holdninger.
 • Engageret, omsorgsfuld og troværdig i kontakten til patienter, pårørende og medarbejdere.
 • Evne til at formidle faglig identitet og holdninger til hele personalegruppen.

Vi tilbyder

 • En spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger i et tværfagligt team.
 • Et højt fagligt niveau.
 • Et udfordrende arbejde i universitetshospitalsregi inden for et spændende subspeciale.
 • God introduktion og mentorordning.
 • Et stærkt psykologfagligt og tværfagligt miljø med engagerede og kompetente kolleger.
 • Faglig sparring på daglige konferencer ved speciallæge eller specialpsykolog.
 • Deltagelse i supervision.
 • Faglige udviklingsmuligheder/kompetenceudvikling.
 • En dynamisk arbejdsplads.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgning
Ansøgning skal være modtaget senest d. 13.06.2021
Samtaler forventes afholdt i uge 24

Yderligere oplysninger

Kan fås ved henvendelse til teamkoordinator i Udredningsenheden Mette Mose (9116 7318) eller ledende sygeplejerske i Klinik for Bipolar Sygdom Tine N. Hansen (2033 1784).

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.