Specialpsykolog eller autoriseret psykolog i vikariat til Psykiatrien Øst, Distriktspsykiatrien i Køge Om stillingen

Dette job er udløbet

Vores dygtige specialpsykolog går på barsel og vi søger derfor en vikar til stillingen i syv måneder i Distriktspsykiatrien Greve-Køge med placering i Køge fra 01.10.18 – 30.04.19.

Distriktspsykiatrien Greve-Køge er en del af Psykiatrien Øst i Region Sjælland, og Køge-delen ligger placeret tæt på centrum i Køge, let tilgængelig med såvel bil som tog/S-tog, ca. 10 min. gang fra stationen.

Distriktspsykiatrien varetager primært udredning og behandlingen af borgere i Køge, Solrød, Faxe og Stevns kommuner.

Målgruppen er patienter med psykoser, svære affektive lidelser og svære personligheds-forstyrrelser. Vi varetager endvidere udredning og opstart af behandling af patienter med kompleks ADHD-lidelse for hele Psykiatrien Øst. Hertil har vi regionsfunktionen for ADHD og regionsfunktionen for udredning af grundlæggende udviklingsforstyrrelser.

Vi er en større tværfaglig orienteret medarbejdergruppe bestående af læger, primærbehandlere (sygeplejersker og sosu-assistenter), sekretærer, fysioterapeut og to psykologer. Vi har desuden et tæt samarbejde med fire OPUS-behandlere, som er placeret på samme matrikel.

Vi søger en specialpsykolog/psykolog, der selvstændigt kan

 • Varetage forsamtaler, diagnostiske udredninger og psykologiske undersøgelser, herunder kognitiv testning
 • Bidrage med monofaglig psykologisk viden i fbm. udredning, diagnosticering og tværfaglig behandling af patienter
 • Varetage psykoterapeutisk arbejde – herunder psykologsamtaler, pårørendesamtaler og gruppebehandling
 • Varetage undervisnings- og formidlingsopgaver, herunder psykoedukativt arbejde og evt. tværfaglig supervision m.v.
 • Varetage primær behandling af patienter, der fortrinsvis har behov for kontakt til psykolog og læge

Vi tilbyder

 • En høj grad af selvstændighed i det daglige arbejde og i planlægning af samme.
 • Et tværfagligt miljø bestående af erfarne medarbejdere, hvor faglig udveksling og læring vægtes højt.
 • Tværfaglig supervision
 • Monofaglig supervision
 • Faglig tilknytning til den øvrige psykologgruppe i Psykiatrien Øst

Vi forventer

 • At du er uddannet specialpsykolog/psykolog
 • At du har autorisation
 • At du har erfaring inden for psykiatri
 • At du indgår aktivt i det tværfaglige behandlingsmiljø
 • At din kommunikation er problemløsende og at du positivt og konstruktivt indgår i det tværfaglige samarbejde

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen og måske et uforpligtende besøg, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Jens Lysgaard Jørgensen, 58 53 77 50, jnjr@regionsjaelland.dk.

Psykiatrien i Region Sjælland indhenter straffeattest og børneattest ved alle nyansættelser ligesom vi under en evt. personlig samtale vil bede om to referencer fra ledere på tidligere arbejdspladser.

Samtaler i slutningen af uge 33

Kontaktperson(er):
Navn: Jens Lysgaard Jørgensen
Stilling: Afdelingssygeplejerske
Email: jnjr@regionsjaelland.dk
Telefon: 58537757

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.