Specialpsykolog Specialpsykolog søges til psykiatrisk klinik 2 Randers

Dette job er udløbet

Til en 1 fuldtidsstilling til vores team for psykose, søger vi en specialpsykolog. Teamet hører til i psykiatrisk klinik 2 Randers og er ledig til besættelse pr 1.9.2019 eller snarest derefter.

Specialpsykologen/psykologen refererer til funktionsledelsen i klinikken og har ansvar i.f.t. funktionsområder beskrevet i § 2 i Bekendtgørelsen om specialuddannelse af psykologer i psykiatri. Disse områder vedrører bl.a.:

– Psykopatologisk diagnostisk udredning
– Psykologisk behandling
– Koordinering af patientforløb med fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
– Kvalitetsudvikling og undervisning

Lidt om os

Psykiatrisk klinik 2 er en nystartet klinik med flere specialer. Vores arbejdsområde er personer med skizofreni, herunder et særligt intensivt tilbud til ny-diagnosticerede patienter med skizofreni. Patienter med personlighedsforstyrrelse, hvor vi tilbyder psykoterapeutisk behandling til dem der kan profitere af dette. Personer med dom til behandling, der typisk får et behandlingstilbud af 3-5 år. Klinikken modtager også patienter med ADHD og anden samtidig lidelse.
Klinikken er delt ind i teams efter arbejdsområde, men samarbejder på tværs. Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat. Vi har sygeplejersker, sosu.assistenter, ergoterapeuter, specialpsykologer, psykologer, læger og lægesekretærer. Mange har flere års erfaring med psykiatrisk behandling og med særlig uddannelse indenfor aktuelle arbejdsområde.

Vi prioriterer at fastholde et højt fagligt niveau hos medarbejderne, hvorfor der er mulighed for forskellige former for kompetenceudvikling i klinikken, det både i forhold til undervisning, temadage og kurser, som er relevante i forhold til specialerne.
Klinik 2 er en arbejdsplads, hvor gode idéer er meget velkomne, vi værdsætter et godt arbejdsmiljø og har forventning til, at alle bidrager til dette. Vi har stor fokus på sikkerheden, og der er udarbejdet procedurer til, hvordan vi bedst passer på hinanden.
Vi arbejder intensivt med forbedringer og anvender i dagligdagen tavlemøder som metode til dette.

Ved ansættelse er der lavet introduktionsprogram, og der vil i oplæringsperioden være mulighed for at være 2 personer på opgaven. Der er mentorordning og hjælpsomme kollegaer i dagligdagen.
Der er cykler, leasede biler eller taxaordning til brug ved hjemmebesøg. Udover dette kan vi tilbyde gratis parkering samt billigt medlemskab af sportsforening.

Vi tilbyder:
– Et fagligt meningsfuldt og udfordrende arbejde på et højt specialiseret niveau
– Et godt psykologfagligt og tværfagligt miljø med engagerede og kompetente kolleger
– Faglige udviklingsmuligheder
– Psykologfaglig supervision
– Gratis parkering
– Mentorordning og hjælpsomme kollegaer i dagligdagen
– Billigt medlemsskab af sportsforening
– Mulighed for teamlederfunktion for den rette ansøger

Arbejdsopgaver:
– Visitation og vurdering af patienter med akut/sub-akut problematik
– Udredning og diagnostik
– Psykoterapi, individuelt og gruppe
– Psykoedukation
– Forskningsansvar
– Supervision af personale
– Deltage i uddannelse af specialpsykologer

Kvalifikationer:
– Specialpsykologuddannelse
– Erfaring fra akut regi
– Forskningserfaring
– Særlig kendskab til differentialdiagnostik, komorbiditet samt behandling indenfor psykoselidelser og personlighedsforstyrrelser
– Bredt kendskab til biopsykosociale behandlingsmetoder, herunder forskellige former for psykoterapi
– Evne til at indgå i tværfagligt samarbejde og fortsat udvikling af velfungerende team
– Personlig integritet.
– Nysgerrig, kreativ og løsningsorienteret
– Lyst og evne til at udarbejde relevant gruppebehandling til diagnoseområdet

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos ledende sygeplejerske Carina Falk Rasmussen på tlf. 78 47 54 57 eller specialpsykolog og teamleder Martin Nikolajsen 78 47 54 00

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 30. juli 2019

Ansøgningsfrist: 28. juli 2019