Specialområde Autisme søger daglig leder til nyoprettet stilling Er du optaget af at gøre en forskel for mennesker med autisme igennem din ledelse? Er du vedholdende og trives i komplekse problemstillinger, og har du lyst til i tæt samarbejde med fagligt engagerende medarbejdere, en daglig leder samt afdelingslederen, at sikre udvikling og fremdrift på vores afdelinger Toruplund og Rindbæk Hus 2? Så vil vi gerne se en ansøgning fra dig

Dette job er udløbet

Om Rindbæk Hus 2 og Toruplund

Rindbæk Hus 2 og Toruplund er begge helhedstilbud målrettet voksne med autisme og udviklingshæmning i let til svær grad, med påvirkning af adfærd. Derudover kan borgerne have komorbiditet i form af ADHD, angst og OCD.

Formålet med opholdet på Toruplund eller Rindbæk Hus 2 er at sikre en god livskvalitet for den enkelte – med fokus på at udvikle og vedligeholde borgerens funktionsniveau, så hverdagen bliver så selvstændig som muligt. Derudover har nogle borgere behov for at udvikle strategier for at håndtere utryghed og frustration, så fx udadreagerende adfærd kan minimeres.
Rindbæk Hus 2 med 8 pladser og Toruplund med 9 pladser er placeret i udkanten af Hedensted by. På Toruplund er der 23 medarbejdere, og på Rindbæk hus 2 er der 22 medarbejdere.

Dine opgaver

Du kommer bl.a. til at arbejde med:

 • Daglig ledelse og sparring til medarbejdere og borgere.
 • Kontakt til teams og ledelse af team-, personalemøder
 • Deltage i samtaler og statusmøder med borgerne.
 • Sikre kvaliteten og udviklingen af vores faglighed og dokumentation- og målarbejde.
 • Tæt samarbejde med pårørende og Autismefokus, som er vores egen konsulentafdeling
 • Sikre opdatering og implementering i forhold til gældende lovgivning

I spidsen for en gruppe engagerede og reflekterede medarbejdere

Du bliver en del af en ambitiøs afdeling, som arbejder ud fra Specialområde Autismes fælles faglige fundament. Målet med det er at sikre en metodisk, fagligt begrundet praksis, som altid sætter borgeren i centrum. I tæt samarbejde med den anden daglig leder og afdelingslederen står du i spidsen for en gruppe engagerende og reflekterede medarbejdere. Som ledelsesteam har I en vigtig opgave i at forankre en ny ledelsesstruktur på afdelingerne. Du skal primært lede den ene afdeling, men der er et tæt samarbejde med den daglig leder på den anden afdeling samt afdelingslederen om at skabe en fælles retning for tilbuddene i Hedensted.

Afdelingslederen vil være din nærmeste leder. Det er ikke besluttet, om det er på Toruplund er Rindbæk hus 2 den nye daglige leder skal være. Det matches under samtalerne i forhold hvilken profil der ansættes.

I jeres ledelsesarbejde understøttes I af to fagkoordinatorer, når I som ledelsesteam sammen viser vejen for to afdelinger med engagerende og reflekterede medarbejdere – et godt miks af meget erfarne og forholdsvis nyuddannede.

Din profil:

Du har en faglig relevant uddannelse som enten pædagog, ergoterapeut eller fagligt tilsvarende med interesse for ledelse. Det er en fordel, hvis du har ledelseserfaring, eller alternativt har varetaget særlige funktioner, der knytter sig til ledelsesområdet. Du formår at udvikle og kvalitetssikre gennem sparring og med fokus på motivation og faglig refleksion. Du leder gennem dialogen med dine medarbejdere, og træffer beslutninger baseret på nuancerede perspektiver.

 • Du har viden og en bred praktisk erfaring med autisme og komorbiditet
 • Det er et plus, hvis du har kendskab til fagligt fundament i SAU og kan benytte metoderne Low arousal og LA2, og kan arbejde reflekteret med strukturerende pædagogiske metoder og kognitive metoder
 • Du har en inddragende og anerkendende ledelsesstil og bidrager til den fælles arbejdsglæde
 • Du er systematisk og kan lide at følge op på igangværende indsatser
 • Du kan arbejde analytisk og udarbejde statusbeskrivelser baseret på data
 • Du har overblik og kan træffe vigtige beslutninger – også i pressede situationer
 • Du kan lide at være tæt på praksis og er nysgerrig på dine medarbejders handlinger i det daglige
 • Du har gode kommunikationsevner – både mundligt og skriftligt
 • Du har gyldigt kørekor

Om Specialområde Autisme

Specialområde Autisme – i daglig tale SAU – er ét af i alt otte specialområder indenfor Region Midtjyllands specialiserede socialområde, med den fælles vision at skabe sammenhæng og tilfredshed med borgeren som aktiv medborger.
Specialområdet har egen administration i Hinnerup, hvorfra vi understøtter og servicerer alle afdelinger inden for områder som økonomi, HR løn og personale, kommunikation, udvikling mm. Du kan læse mere om SAU her www.sau.rm.dk

På botilbuddene Rindbæk Hus 2 og Toruplund ligger vi særligt vægt på

 • At det arbejdsmæssige fællesskab bygger på handlinger og værdiforståelse med respekt og loyalitet for den fælles vision i Region Midtjylland og Specialområde Autisme.
 • At indsatserne tager afsæt i Specialområde Autismes menneskesyn, de faglige tilgange og metoder, som er i det faglige fundament.
 • At der er fokus på det aktive medborgerskab, og oplevelsen af at have selvbestemmelse i eget liv, da vi mener, at dette har afgørende betydning for borgernes udvikling og trivsel.
 • At der sammen med den enkelte borger tilrettelægges en hverdag ud fra bestillingen, og som der tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og ressourcer.
 • At vi dagligt understøtter- og handler efter kerneopgaven og er med til at sikre et bæredygtigt arbejdsmæssigt fællesskab.

Du kan læse mere om botilbuddet Rindbæk Hus 2 og Toruplund her: www.sau.rm.dk

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for Rindbæk hus 2 og Toruplund Solvej Lyngbye Andersen på tlf: 20 28 37 08

Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til din gældende overenskomst mellem din faglige organisation og Region Midtjylland.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 15. Januar 2022 . Vi forventer at afholde 1. samtale den 20. Januar 2022. Hvis du går videre til 2. samtale den 26. Januar 2022 vil du blive mødt af en profilanalyse, ligesom du bliver bedt om at præsentere dit ledelsesgrundlag.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.