Speciallæge Reumatologisk Afdeling C Odense

Ansøgningsfrist: 21/06/2019 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Speciallæge 

Ved Reumatologisk Afdeling C, Odense Universitetshospital, er en stilling som afdelingslæge/overlæge ledig til besættelse pr. 1. september 2019 eller efter aftale. Ansøger skal være speciallæge i intern medicin: reumatologi.    

 

Vores afdeling 

Reumatologisk Afdeling C har hovedfunktion i reumatologi for patienter i OUHs optageområde og højtspecialiseret funktion indenfor den inflammatoriske reumatologi i Region Syddanmark. Afdelingen har 6 senge i et sengeafsnit, som drives i samdrift med Endokrinologisk Afdeling M. Derudover har afdelingen et ambulatorium med cirka 20.000 besøg/år.   

 

Den ambulante funktion er organiseret i 4 klinikker ledet af hver sin funktionsansvarlige overlæge med tværfaglig teamorganisering af det øvrige personale:
Klinik for artrit (herunder biobehandlingsenhed, akut artritklinik, juvenil idiopatisk artrit klinik, artritis urica klinik, UL-enhed), klinik for spondylartrit og psoriasisartrit, klink for vaskulitis og bindevævssygdomme samt klinik for accelereret udredning af patienter med symptomer på systemisk reumatologisk sygdom.   

 

Afdelingens stigende forskningsaktivitet understøtter Sundhedsstyrelsens specialeplan og populationsbehovet. Emnerne tidlig diagnostik, behandling og prognose vægtes højt indenfor både inflammatoriske ledsygdomme og bindevævssygdomme. Afdelingen har 1 klinisk professor (forskningsleder), 1 professor i klinisk epidemiologi og biostatistik, 1 adjungeret professor i ultralydsdiagnostik og idrætsmedicin, 5 kliniske lektorer og er involveret i 13 Ph.d.-projekter, se i øvrigt:

Ph.d. projekter

 

Reumatologisk Afdeling C har en omfattende undervisningsaktivitet ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet, med katedral og klinisk undervisning af studerende i medicin, farmaci og biomekanik. Internt i afdelingen vægtes undervisning af kollegaer og andre faggrupper højt, og afdelingen har i april 2019 modtaget Yngre Reumatologers uddannelsespris, ”Den Gyldne Pelotte”. 

 

Som afdelingslæge deltager speciallægen i reumatologisk specialevagt (vagt udenfor tjenestested) og i speciallægevagt i FAM (Fælles Akut Modtageafsnit) (tilstedeværelsesvagt).   

Som overlæge indgår speciallægen på lige fod med de øvrige overlæger i Reumatologisk specialevagtfunktion (vagt udenfor tjenestestedt og beredskabsvagt). Overlægen kan indgå i FAM bagvagtsfunktion uden særskilt varsling.   

 

Egenskaber vi vil vægte højt hos vores nye kollega   

• bred klinisk erfaring indenfor det reumatologiske speciale, herunder erfaring med UL-scanning af bevægeapparatet   

• engagement, gode samarbejdsevner, erfaring med tværfagligt teamsamarbejde og lyst til at bidrage til afdelingen og OUH   

• udviklingsorienteret med lyst til og evne for at indgå i afdelingens faglige og organisatoriske forandringsprojekter   

• lyst til aktivt at bidrage til uddannelse og undervisning   

• forskningserfaring og også gerne erfaring fra organisatoriske projekter   

 

Vi tilbyder   

• et udfordrende og udviklende specialistjob med høj grad af selvstændighed   

• et arbejde i en velfungerende afdeling med et højt fagligt niveau   

• et imødekommende og opmærksomt kollegialt arbejdsmiljø præget af højt tempo, tværfaglighed og en glad omgangstone   

 

Løn- og ansættelsesforhold   

I henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og YL/FAS. Stillingen er omfattet af Ny Løn.   

 

Yderligere oplysninger   

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Helle Laustrup mobil: 29176997/30297393, email: helle.laustrup@rsyd.dk   

Faglig funktionsbeskrivelse kan hentes her:  

Funktionsbeskrivelse afdelingslæge

Funktionsbeskrivelse overlæge

 

Ansøgning   

Du skal stile din motiverede ansøgning til ledende overlæge Helle Laustrup. Ansøgningen skal beskrive og så vidt muligt dokumentere kompetencer indenfor de 7 kompetenceområder i speciallægeuddannelsen. Dine visioner for dit fremtidige virke i vores afdeling vil have vores store interesse. Ansøgning skal sendes elektronisk via nedenstående link.   

 

Der er nedsat et rådgivende ansættelsesudvalg, og der afholdes ansættelsessamtale den 26. juni.