Speciallæge til Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Randers En stilling som speciallæge ved Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Randers, ønskes besat pr. 1. oktober 2021.

Dette job er udløbet

Efter anciennitet og kvalifikationer indsættes du som afdelingslæge eller overlæge.

Vi ønsker en speciallæge, der med engagement vil bidrage til afdelingens fremtidige udvikling, både fagligt og organisatorisk.

Vi søger en speciallæge, der skal indgå i vores gynækologiske team, med særlig funktion indenfor laparoskopisk hysterektomi. Størstedelen af vores TLH’er foregår i dagkirurgisk regi og til stillingen kan knyttes afsnitsansvar for afdelingens aktivitet på dagkirurgisk afsnit. Afdelingen har gode resultater, vurderet i Dansk Hysterektomi Database.

Afdelingen har velfungerende teams indenfor almen gynækologi, dysplasi, urogynækologi, ambulant kirurgi og vulvalidelser.

Kompetencer i – eller interesse for minihysteroskopi er velkomment.

Vi lægger stor vægt på en god tone og et godt samarbejde – både tværfagligt og inter kollegialt. Vi synes det er vigtigt at opdatere hinanden både fagligt og organisatorisk, det sker blandt andet på ugentlige lægemøder.

Vi markerer os forskningsmæssigt, og ser gerne at du bidrager til dette.

Vi vægter uddannelse højt, og forventer at du betragter supervision af yngre kolleger som en naturlig del af det daglige arbejde.

Som speciallæge på vores afdeling vil du indgå i mange forskellige arbejdsfællesskaber, både i vores egen afdeling, i klyngesamarbejdet med Afd for Børn og Unge, på hospitalsniveau – for eksempel med akut afdelingen – og i Region Midtjylland.
Vi prioriterer at deltage i dette arbejde.

Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler RH Randers betjener den nordøstlige del af Region Midt med et befolkningsgrundlag på ca. 220.000. Afdelingen har et fælles gynækologisk-svangre/barsel afsnit med 10 senge samt et familieafsnit med 9 senge. Vi har 2200 fødsler årligt, 3000 indlæggelser, 1500 operationer hvoraf en væsentlig del foretages i dagkirurgisk regi, vi har 34.000 ambulante besøg heraf nogle i et ugentligt ambulatorium i Grenå Sundhedshus. 

Afdelingen har et tæt samarbejde med AUH, Skejby idet vi varetager ca. 175 elektive sectioer samt har overtaget funktionen indenfor provokeret abort, sterilisation og dysplasi for patienter fra AUH’s optageområde.

Afdelingens normering består af en ledende overlæge, 11 speciallæger, 3 læger i H-stilling, 2 læger i I-stilling samt 5 AP læger.

Speciallægen skal indgå i bagvagtsfunktionen, der er en 10-skiftet tilstedeværelsesvagt.

Afdelingen indgår sammen med Afd for Børn og Unge i en klyngeafdeling.
Afdelingens budgetansvar har den ledende overlæge, chefjordemoderen og oversygeplejersken i fællesskab med den ledende overlæge fra Afd for Børn og Unge, men lægefagligt refererer speciallægen til den ledende overlæge indenfor eget speciale.
Ansøger er meget velkommen til at besøge afdelingen eller få mere information.
Kontakt da venligst ledende overlæge Eva Kleberg Andersen på telefon: 78 42 11 01 eller: 25 67 98 95 eller via mail: Eva.K.Andersen@rm.dk

Pr 1. august 2021 starter ny ledende overlæge Søren Lunde.

Der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer bedes udfyldt https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon–og-personaleforhold/rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-af-speciallager/ ligesom CV med oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring og evt. videnskabelig produktion.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. (Jævnfør  overenskomst pr. 1. april 2021)

Ansøgningen sendes til Regionshospitalet Randers via nedenstående link ”Søg job”. og skal være modtaget senest onsdag den 17. juni 2021 kl. 12. 00.

Samtaler afvikles i uge 25. Ved samtalen deltager tilgående ledende overlæge Søren Lunde.

Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet Randers på www.regionshospitalet-randers.dk
Link til hospitalets ledelsesgrundlag:
http://www.regionshospitalet-randers.dk/siteassets/om-hospitalet/strategi-og-noegletal/ledelsesgrundlag-_rh-randers_online.pdf

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.