Speciallæge til Klinik 1, Afdeling for Psykoser, AUH. Vi søger en overlæge eller en afdelingslæge til Klinik 1, Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien. Har du lyst til at være en del af et engageret hold af dedikerede medarbejdere, så glæder vi os til at læse din ansøgning!

Ansøgningsfrist: 12/08/2020 Psykiatri og Social, Region Midtjylland

Om Klinik 1
Klinik 1 varetager ambulant behandling af patienter med psykose-sygdomme, oligofreni og andre organiske tilstande, samt udredning af alle diagnosegrupper inklusiv autisme. Endvidere er Neuropsykiatrisk Enhed tilknyttet enheden.
Vi arbejder ud fra F-ACT-organisering i Klinik 1, og vi har derfor et stort opkvalificerings- og udviklingsarbejde i gang. Det vil du blive en meget aktiv partner i.

Vi tilbyder dig også:

 • En arbejdsplads med vægt på høj faglighed og behandling i samarbejde med patienten
 • Stort fokus på medarbejdernes trivsel, arbejdsmiljø og sikkerhed
 • Teamsamarbejde og tværfaglighed, hvor vi løfter ansvaret for svære behandlingsopgaver i fællesskab
 • Mulighed for både faglig og personlig udvikling i jobbet, alt efter dine ambitioner og afdelingens behov.
 • Tæt samarbejde med forskningsafdelingen med muligheder for at bidrage til kliniske projekter.
 • Tæt samarbejde med somatikken til gavn for både patienter og medarbejdere
 • Åbenhed overfor individuelle ønsker og ideer til udvikling af både behandlingen og dine karriereplaner.
  Vi har stor søgning af uddannelseslæger til afdelingen, og uddannelses- og læringsmiljøet er højt prioriteret for alle faggrupper.

Om arbejdet som speciallæge i Klinik 1
Som speciallæge i Klinik 1 i AFP vil du primært være tilknyttet den ambulante enhed, men opgaver i andre dele af AFP og Akutafdelingen og på somatisk afdeling vil også forekomme. Du vil referere til funktionsledelsen i Klinik 1, i lægefaglige spørgsmål til overlægen i funktionsledelsen.
Du vil få ansvar for ledelsesmæssige og administrative opgaver og beslutninger, som er delegeret fra afdelingsledelsen, og for at bestemmelserne i Psykiatriloven overholdes.
Endvidere gælder det, at overlæger i Klinik 1 er behandlingsansvarlieg og stedfortrædende behandlingsansvarlig overlæger for patienter med dom.

Dine opgaver kan bl.a. være at:

 • forestå, koordinere og deltage i udrednings- og behandlingsarbejdet
 • have selvstændigt lægeligt ansvar for undersøgelse, diagnose og behandling af patienter
 • have instruktionsbeføjelser overfor de øvrige ansatte vedrørende undersøgelse og behandling
 • have ansvaret for udarbejdelse af behandlingsplaner for patienterne i samarbejde med de øvrige medarbejdere
 • bidrage til at koordinere arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse for at sikre den bedst mulige patientbehandling og pleje, herunder patienternes retssikkerhed
 • medvirke til sikring af kvaliteten af afdelingens og afsnittets funktionsområder
 • bidrage til forskning og kvalitetsudvikling i Afdeling for Psykoser
 •  Vi forventer, at du bidrager aktivt til den faglige udvikling i afsnittet, og at du er god til supervision og undervisning af personalet, herunder også uddannelse af yngre læger og psykologer samt medicinstuderende i klinik og lægevikarer.

 
Hvem er du?
Vi forventer, at du er uddannet speciallæge i psykiatri og evt. overlægekvalificeret. Du har en bred psykiatrisk erfaring, som du brænder for at bringe i spil i udviklingen i vores afdeling. Du er god til at samarbejde, og du har lyst til at videreudvikle dine egenskaber indenfor ledelse.

Vi lægger vægt på, at du har interesse for det videnskabelige arbejde med lyst til at bidrage aktivt med din faglighed. Du er god til at kommunikere med både patienter, pårørende og medarbejdere, og har du har erfaring som underviser af tværfagligt personale.

Der er mange udrednings- og behandlingsopgaver i Klinik 1, så vi vil gerne høre om dine interesseområder og vil forsøge at tilgodese dem.

Har du oveni alt dette psykoterapeutisk interesse eller uddannelse, ser vi det som en ekstra kvalifikation, der skal bringes i spil.

Lægefaglig bedømmelse
Lægefaglig bedømmelse foretages på baggrund af ansøgerens oplysninger inden for de syv kompetenceområder, jvf. link. Vær opmærksom på, at besvarelsen skal indtastes som en del af den elektroniske ansøgningsprocedure. Det er således ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.
Stillings- og funktionsbeskrivelse er vedhæftet.
 
Om stillingen
Hvis du ansættes som overlæge, vil du indgå i tilstedeværelsesvagt med efterfølgende beredskabsvagt med 5 hverdagsvagter og 2 weekendvagter på 20 uger.
Hvis du ansættes som afdelingslæge, vil du som udgangspunkt have 37 timer/uge og du vil indgå i bagvagten med 5 hverdagsvagter og 4 weekendvagter på 18 uger.

 
Funktionsbeskrivelser;:
Stillings- og funktionsbeskrivelse afdelingslæge, Klinik 1

Stillings- og funktionsbeskrivelse overlæge, Klinik 1

Har du lyst til at høre mere om afdelingen og jobbet, er du meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Signe Dolmer tlf. 2112 8254 eller ledende sygeplejerske Bente Sand Isager tlf 2056 5930.

Du kan læse meget mere om AFP og Klinik 1 på vores hjemmeside.

Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2020 eller efter aftale. Ansættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst på området mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger/ Yngre læger

Ansøgningsfrist: 12.08.2020
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 18. august 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.