Speciallæge til Akutberedskabet

Dette job er udløbet

Er du speciallæge i Almen Medicin eller anden speciallæge med erfaring fra almen praksis?

Så har vi brug for dig i Akutberedskabet 1813 for at sikre en stærk faglig telefonvisitation med mulighed for at indgå i teamet som telefonvisitator, som bagvagt og som kørende læge.

Vi visiterer til konsultation på Akut- og Børnemodtagelserne i Region Hovedstaden.

Vi forventer at du:

  • Er speciallæge i almen medicin eller et andet speciale kombineret med relevant erfaring. Erfaren hoveduddannelseslæge i almen medicin fase 2-3 kan også komme i betragtning
  • Har kendskab til lægevagtsarbejde i forhold til telefonvisitation og hjemmebesøg.
  • Er stabil og en dygtig kommunikator og kan lide at sparre med kolleger.

Vi tilbyder:

  • Introduktion med undervisning og sidemandsoplæring samt oplæring i vores visitationsredskaber
  • Faglig sparring
  • Hjemmearbejdsplads efter kriterier for hjemmearbejdsplads
  • En arbejdsplads i stor udvikling

Løn og ansættelsesforhold

Vi forventer, at du minimum yder 24 timer/4 uger heraf halvdelen i weekenden/helligdag samt 1 nattevagt/6 uge for at opretholde dine kompetencer samt sikre driften.

Aflønningen er fast honorar pr. fremmødte time. Aflønningen sker derfor efter aftale med Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger, for timelønnede læger ansat til akuthjælp i Region Hovedstaden.

Ansættelsen er i Region Hovedstadens Akutberedskab, og det primære arbejdssted Telegrafvej 5 Ballerup.

Yderligere oplysninger

Har du lyst til at høre mere om stillingen og om de muligheder, der ligger i jobbet, så kontakt overlæge, speciallæge i almen medicin, Gitte Søndergaard på tlf nr: 21 55 72 56.

Lidt om Vagtcentralen

Vagtcentralen i Region Hovedstadens Akutberedskab omfatter Akuttelefonen 1813, 1-1-2, Psykiatrisk Akutberedskab samt disponering af ambulancer, lægebiler, sociolance, babylance, HEMS samt siddende og liggende transport.

Den samlede personalegruppe for Akuttelefonen 1813`s vedkommende består af ca. 90 sygeplejersker samt 160 konsulenttilknyttede læger.

På 1813 har vi kontakt med 1,2 million borgere i Region Hovedstaden om året, som vi hjælper når de er akut syge eller tilskadekomne.

Vi skal være borgernes tryghed, når de har akut brug for hjælp – hver gang. Det kræver et tæt samarbejde med Akutafdelingerne i Region Hovedstaden, den primære sektor herunder de kommunale akutfunktioner, almen praksis samt et stærkt udviklings- og kvalitetsarbejde.

Få et arbejde der giver mening, fordi det handler om liv

Akutberedskabet i Region Hovedstaden har til formål at skabe et sammenhængende akutberedskab for borgerne.

Vores opgaver består bl.a. af at modtage opkald til Akuttelefonen 1813 og 1-1-2 og disponere ambulancer og akutlægebiler.

Akutberedskabet står også for planlægning og operativ ledelse af regionens tværgående sundhedsberedskab.

Virksomheden har primært til huse i Ballerup, men er geografisk spredt på flere destinationer, hvor bl.a. akutlægebilerne har baser. Dit arbejdssted vil være i Ballerup.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er d. 28. februar 2022.

Samtaler afholdes løbende.

Sammen med din ansøgning og CV bedes du vedhæfte relevante eksamens- og uddannelsesbeviser.