Speciallæge i radiologi med speciel interesse i CT og onkoradiologi Vi ønsker en speciallæge i radiologi med speciel interesse i CT og onkoradiologi.

Ansøgningsfrist: 05/10/2020 Rigshospitalet, Diagnostisk Center

Stilling som afdelingslæge i Region Hovedstaden med tjeneste ved Rigshospitalet, Klinik for Klinisk Fysiologi/Nuklearmedicin, PET & Cyklotronenheden, Diagnostisk Center er ledig til besættelse snarest.

Vi har allerede et hold på syv radiologer som arbejder tæt med nuklearmedicinere. Vi beskriver skanningerne sammen i et spændende, udviklende og trygt miljø. Udover nuklearmedicinere arbejder vi tæt sammen med radioterapiklinikken og røntgenafdelingen og deltager aktivt i talrige MDT konferencer. Vi udfører ca. 13.000 PET/CT skanninger og ca. 1000 PET/MR skanninger om året. Der er fra starten mulighed for at indgå i spændende forskningsprojekter indenfor PET/CT og PET/MR i et rart og spændende miljø med mange fagkompetencer, bl.a. fysikere, kemikere, bioanalytikere og radiografer, som alle vil tage godt imod dig og vil hjælpe dig. Klinikken råder over et avanceret moderne udstyr med 6 PET/CT-skannere og 1 PET/MR-skanner og står overfor udvidelse og udskiftning.

Klinikkens ansvars- og arbejdsopgaver
Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET varetager bl.a. diagnostisk CT i forbindelse med PET-skanningerne, vores undersøgelser indgår i talrige kræftpakker til diagnostik, staging og follow-up samt til planlægning af strålebehandling. Vi udfører desuden PET/CT-skanninger til udredning og monitorering af infektioner og reumatologiske sygdomme.  Klinikken modtager patienter fra hele Danmark, Færøerne, Grønland og fra udlandet.

Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i radiologi. Det forventes at afdelingslægen foruden at varetage klinisk arbejde, aktivt indgår i forskning, udvikling og uddannelse, herunder supervision af uddannelsessøgende læger, afholdelse af konferencer og undervisning.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst for underordnede læger indgået mellem Yngre Læger og Regionernes lønnings- og takstnævn.
Det vil være muligt at aftale ansættelse på flex- eller deltid. Stillingen er vagtfri.

Yderligere oplysninger
Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til klinikchef Liselotte Højgaard, telefon 35454215. Stillingsbeskrivelse kan rekvireres samme sted eller på www.laegejob.dk eller www.rigshospitalet.dk.

Ansøgningen mærket “KF-AFDL” stiles til overlæge Liselotte Højgaard og sendes til Rigshospitalet, Diagnostisk Center, Personalefunktionen, afsnit 4412, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø eller pr. e-mail til dia@regionh.dk. Ansøgningen vedlægges speciallægeautorisation, curriculum vitae indeholdende publikationsliste og vil blive bedømt ud fra de syv lægeroller.

Ansøgningsfrist 5. oktober 2020 kl. 12.00.

Søg job

For at søge dette job send ansøgning til dia@regionh.dk

Søg via webmail Gmail / AOL / Yahoo / Outlook