Speciallæge i almen medicin søges til Lægeklinik Landsbyen Sølund Vil du være læge i Danmarks største boform beliggende i naturskønne omgivelser i Skanderborg?

Dette job er udløbet

Region Midtjylland søger 1-2 speciallæger i almen medicin til lægeklinik på den kommunale institution “Landsbyen Sølund” per 1. september 2020. Vi søger enten én læge på 40 timer eller to deltidsansatte á 23 timer. Ansættelsen gælder foreløbig for 6 år med eventuelt mulighed for forlængelse.

Landsbyen Sølund er hjem for ca. 216 voksne mennesker med varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau.

Baggrund for stillingen:
Region Midtjylland prioriterer, at der skal være en læge tilstede i dagligdagen i Landsbyen Sølund, da der er tale om en patientgruppe, hvor det ikke ville være muligt at møde op i en almindelig praksis. Derfor har regionen ansøgt ministeriet om godkendelse til etablering af en regionsklinik efter sundhedslovens § 233 i en 6 årig forsøgsperiode. Den regionsdrevne almene medicinske klinik skal sikre et alment lægeligt tilbud til beboerne på Sølund og understøtte det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og sikre mere lighed i sundhed for denne patientgruppe.

Som læge i Lægeklinik Landsbyen Sølund skal du have lyst til at indgå i et tæt og tværfagligt samarbejde med institutionens ledelse og sundhedsteamet, som består af sygeplejersker, psykiater, lægesekretær og fysioterapeuter. Du skal endvidere have interesse for målgruppen, som er karakteriseret ved at have multiple diagnoser, komplicerede problemstillinger og/eller reaktioner i form af selvskadende eller udadreagerende adfærd. En stor del af beboerne har ikke et funktionelt sprog.

Du vil skulle varetage følgende opgaver:
•    den almen medicinske behandling af beboerne herunder opfølgning og koordinering
med det øvrige sundhedsvæsen
•    konsultationstider i klinikken og hos beboere, som ikke kan møde op
•    telefontid, hvor personalet kan ringe ind, samt besvarelse af mails
•    årlige helbredsundersøgelser og sikre opfølgning herpå
•    medicinbestilling og ajourføring af FMK
•    udfyldelse af attester, erklæringer, journaler samt ydelsesregistrering
•    deltage i møder med regionen, ledelsen, sundhedsteamet, pårørende m.fl.
•    tage initiativ, koordinere og styrke det tværfaglige samarbejde med personalet samt
supervisere personalet i komplekse borgerforløb

Praktiske oplysninger:
Ansættelsessted er Strategisk Styring og Analyse, Region Midtjylland med tjenestested i Landsbyen Sølund.
Stillingen kan besættes af én fuldtidsansat på 40 timer eller to deltidsansatte á 23 timer per uge hver. Dvs. du skal selv eller i fællesskab med en lægelig kollega varetage den almen medicinske behandling i Landsbyen Sølund på hverdage i tidsrummet kl. 8.00 – 16.00 ved fremmøde. Du skal som ansøger angive, om du søger såvel fuldtidsstilling som deltidsstilling. Hvis du er interesseret i begge typer ansættelser, bedes du angive om fuldtidsstilling eller deltidsstilling har forrang.

Der arbejdes med Novax journalsystem.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og der indhentes udvidet straffeattest.

Link til funktionsbeskrivelse.

Hvis du vil vide mere om stillingen kan du kontakte:
Kontorchef Anne Birgitte Jæger på telefon 2423 8910.

Du kan endvidere læse mere om Landsbyen Sølund på https://solund.dk/

Ansøgningsfristen er den 4. juni 2020.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 25.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.