Speciallæge i almen medicin – Retspsykiatrien, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien Speciallæge i almen medicin søges til at forbedre det somatiske helbred hos indlagte retspsykiatriske patienter.

Dette job er udløbet

Læge med speciale i almen medicin søges til projekt i retspsykiatrien ved Aarhus Universitetshospital, Regionspsykiatrien Midt, Viborg og Steno Diabetes Center Aarhus.

Vi søger en læge med speciale i almen medicin i en nyoprettet stilling på 16 timer om ugen til ansættelse ved Retspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Regionspsykiatrien Midt, Viborg med tiltrædelse 1. august 2021.

Hvis du kunne tænke dig at deltage i afprøvning og evaluering af et projekt, der har til formål at forbedre indlagte retspsykiatriske patienters somatiske helbred, så er du den rette til stillingen.

Stillingen er foreløbig på 1 år. Der er mulighed for, at stillingen gøres permanent, såfremt projektet evalueres positivt.

Projektet er et samarbejde mellem Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA) og de retspsykiatriske afdelinger ved Aarhus Universitetshospital og Regionspsykiatrien Midt i Viborg.

Projektets formål er at optimere indlagte retspsykiatriske patienters somatiske sundhedstilstand ved ansættelse af en speciallæge i almen medicin. Vi forventer, at projektet starter omkring august 2021. Projektet bliver evalueret videnskabeligt, og du kommer til at indgå i et projektteam med læger og forskere fra både SDCA, DEFACTUM og de retspsykiatriske afdelinger.

De retspsykiatriske afdelinger behandler psykisk syge patienter, der har modtaget dom til behandling. Der er 4 sengeafsnit i Skejby og 2 i Viborg. Indlæggelsesforløbene varer oftest flere år, og afdelingerne har stor erfaring med og ekspertise i rehabilitering.

Dine opgaver bliver at:

 • fungere som alment praktiserende læge for 70–80 patienter indlagt i henholdsvis Aarhus og Viborg
 • være i dialog med afdelingernes personale og psykiater om patienternes somatiske helbred
 • bidrage til systematisk dataindsamling i forbindelse med evaluering af projektet

Vi forventer, at du:

 • er speciallæge i almen medicin
 • kan lide at arbejde med udsatte psykisk og somatisk syge patienter
 • har interesse i tværfagligt samarbejde
 • finder det væsentligt at bygge bro mellem sektorer
 • har lyst til og interesse for at deltage i udvikling og afprøvning af en indsats målrettet patienter i retspsykiatrien

Vi tilbyder:

 • en stilling hvor du kan sætte dit personlige præg
 • en personalegruppe og overlæger der glæder sig til at samarbejde med dig
 • mulighed for at følge patienter i længere forløb
 • relevant og nødvendig oplæring

Arbejdet skal varetages i dagtiden og kan fordeles over 2-3 faste dage om ugen. Der er tjenestested både i Aarhus og Viborg. Du kan læse mere om de retspsykiatriske afdelinger her:
https://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-midt/
https://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/auhpsykiatrien/retspsykiatrisk-afdeling/

Ansættelse vil ske iht. overenskomsten mellem FAS og RLTN for overlæger.

Stillingen er på 16 timer om ugen.

Ønsker du yderligere oplysninger kan forskningsleder og overlæge Lisbeth Uhrskov, AUHP kontaktes på tlf.: 2047 1382.

Ansøgningsfrist: Den 22. marts 2021.

Der bliver afholdt ansættelsessamtaler den 31. marts 2021 om eftermiddagen.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.