Specialeansvarlig overlæge med lyst til indflydelse søges til fagområdet idrætstraumatologi ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers Specialeansvarlig overlæge med lyst til indflydelse søges til fagområdet idrætstraumatologi ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers

Ansøgningsfrist: 11/04/2021 Regionshospitalet Randers

Vi søger en specialeansvarlig overlæge ved Ortopædkirurgisk Afdeling fra 1.7.2021 eller snarest efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.
 
Om stillingen
Vi søger en energisk og idérig speciallæge, der har en bred efteruddannelse indenfor knæartroskopisk kirurgi.
Afdelingen varetager idrætstramatologi på hovedfunktionsniveau med menisk/brusk-kirurgi og ligament-rekonstruktion.
Afdelingen har traumemodtagelse med tilstedeværelsesvagt af ortopædkirurgisk bagvagt og for/mellemvagt –  stillingen indgår som udgangspunkt i døgndækkende bagvagt.

  • Vi har ansat en ny afdelingslæge, som du får ansvar for at lære op indenfor idrætstraumatologien.
  • Idrætssektoren har “professor”-ambulatorium, hvor en speciallæge superviserer uddannelseslæger med fuldt specialprogram.
  • Idrætssektoren arbejder tæt sammen med fysioterapeuter, som varetager superviserede ambulatoriespor.

Vi ønsker en kollega med høj faglig ekspertise og lyst til uddannelse af yngre læger, sygeplejersker og andet personale. Du skal have lyst til både at være kirurgisk ekspert og en god kollega – vi sætter pris på en uformel omgangstone og er afhængige af at alle bidrager til fællesskabet, så afdelingen kan være en god arbejdsplads for alle ansatte.

Vi forventer derudover
– at du deltager i forskning og udvikling
– at du deltager i kvalitetssikring og arbejde med patientsikkerhed
– at du deltager i undervisning af lægestuderende
– at du gerne vil supervisere og uddanne yngre læger på daglig basis
– at du samarbejder tæt fysioterapeuter på daglig basis
– at du deltager i administrative opgaver

Vi tilbyder
– en rigtig god afdeling med en dynamisk lægestab
– en flad ledelsesstruktur med mulighed for at få indflydelse
– gode muligheder for forskning med støtte fra hospitalets Forskningsstøtteenhed
– mulighed for yderligere oplæring indenfor fagområderne

Om Ortopædkirurgisk Afdeling
Ortopædkirurgisk Afdeling består af en lægestab på 32 læger, heraf 16 speciallæger. En overlæge er uddannelsesansvarlig overlæge og afdelingen har 3 kliniske lektorer ved Aarhus Universitet. Vi har KBU-læger, introlæger og HU-læger i uddannelse.
Afdelingen varetager hovedfunktion indenfor fagområderne håndkirurgi, traumatologi, hofte/knæalloplastikkirurgi og idrætstraumatologi samt regionsfunktion indenfor fodkirurgi og skulder/albuekirurgi.
Afdelingen omfatter ambulatorium, sengeafdeling, korttidsafsnit og sårklinik. Operationer foregår på OP, dagkirurgisk og i ambulatoriet. Afdelingen har det lægefaglige ansvar for Skadestuen.
Afdelingen har fælles afdelingsledelse i overafdelingen Ortopædkirurgi, Operation og Intensiv og har dermed 2 ledende overlæger for hhv. ortopædkirurgi og anæstesi samt 1 oversygeplejerske.
Afdelingen er udnævnt som landets bedste uddannelsesafdeling af YODA 2020.

Se nærmere om Regionshospitalet Randers og afdelingen på www.regionshospitaletranders.dk/afdelinger/ortopaedkirurgi
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst ’21 på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Regionshospitalet Randers, Ortopædkirurgisk, Operation og Intensiv.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Ledende overlæge Michael Tjørnild, tlf. 2074 3410 eller mictjo@rm.dk

Din ansøgning
Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest fredag den 11.04.2021, med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som overlæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 16.04.2021.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.