Specialeansvarlig overlæge i Palliativt Team, Onkologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest En stilling som specialeansvarlig overlæge i Palliativt Team, Onkologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, er ledig til besættelse pr. 1. februar 2020 eller snarest muligt.

Dette job er udløbet

Palliativt Team
Palliativt Team varetager den specialiserede palliative indsats på Hospitalsenheden Vest og i Hospitalsenheden Vests optageområde. Teamet har cirka 120 patienter tilknyttet. De patienter, som er tilknyttet teamet, har livstruende sygdom og deraf afledte komplekse, palliative problemstillinger. Palliativt Team kan tilse patienterne i eget hjem, ambulant eller under indlæggelse på Hospitalsenheden Vest.
Palliativt Team er organisatorisk en del af Onkologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, og er geografisk hjemmehørende i Onkologihuset på Herning Sygehus. Teamet består af fire overlæger, samt sygeplejersker, fysioterapeut, psykologer, sekretærer, farmaceut, præst og tilknyttede lægekonsulenter. Teamet råder over seks palliative senge i Onkologisk Sengeafsnit. I 2021 udflyttes Onkologisk Afdeling til det nye Regionshospital i Gødstrup, og i den forbindelse opprioriteres og udvides kapaciteten for den specialiserede palliative indsats i Hospitalsenheden Vest. Der arbejdes allerede nu målrettet på etablering af en ny Enhed for Lindrende Behandling, som ved udflytning til Gødstrup vil bestå af et specialiseret, palliativt sengeafsnit med ni senge, et udgående palliativt team, en ambulant funktion og et videnscenter. Den specialeansvarlige overlæge vil i et tæt samarbejde med afdelingssygeplejersken i Palliativt Team og med afdelingsledelsen i Onkologisk Afdeling være en nøgleperson i etableringen og den videre drift og udvikling af den ny Enhed for Lindrende Behandling.
Læger tilknyttet Palliativt Team, HEV, varetager det lægelige arbejde på Anker Fjord Hospice i Hvide Sande, hvor man råder over 12 senge.
Overlæger i Palliativt Team har efter opnåelse af passende anciennitet mulighed for at indgå i en palliativ beredskabsvagt, som dækker hele Region Midtjylland. Der er tale om en frivillig konsulentordning. Der foreligger FAS-godkendt vagtaftale.
Dansk Selskab for Palliativ Medicin har godkendt Palliativt Team, Hospitalsenheden Vest, som uddannelsessted mhp. opnåelse af fagområdegodkendelse i palliativ medicin.
Palliativt Team arbejder tværfagligt. Tværfagligt løser Palliativt Team en lang række undervisnings- og udviklingsopgaver i primær og sekundærsektor for at understøtte og udvikle den basale palliative indsats i Hospitalsenheden Vest og i Hospitalsenheden Vests optageområde.

Vi forventer

  • At du har solidt klinisk erfaring med palliativ medicin på specialiseret niveau
  • At du besidder solide kvalifikationer inden for alle 7 lægeroller: Medicinsk ekspert, akademiker, kommunikator, leder/administrator, professionel, sundhedsfremmer og samarbejder
  • At du har en formaliseret lederuddannelse
  • At du har interesse for og erfaring med ledelse og organisationsudvikling
  • At du har dokumenteret undervisningserfaring
  • At du besidder gode samarbejds- og kommunikationsevner med særlig forståelse for tværfaglig behandling og tværsektoriel indsats
  • At du kan dokumentere interesse for udvikling af den palliative indsats lokalt og regionalt
  • At du kan dokumentere interesse for og erfaring med udviklings- og forskningsprojekter

Lægefaglige kvalifikationer
Der ønskes en ansøger med speciallægeuddannelse i relevant speciale for palliativ medicin med fagområdespecialisering indenfor den palliative medicin.

Stillings- og funktionsbeskrivelse Specialeansvarlig overlæge

Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat i Onkologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest. Administrativt vil du referer til afdelingsledelsen i Onkologisk Afdeling, fagligt refereres til afdelingens ledende overlæge Hanne Linnet.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst.
Stillingen er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest samt en tilfredsstillende autorisation.
Ved ansøgning til overlægestilling skal der gøres opmærksom på, at ansøger skal have 5 års ansættelse som speciallæge for at komme i betragtning, uden at der skal søges dispensation.

Flere oplysninger om stillingen
Yderligere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til overlæge i Palliativt Team Merete Paludan på tlf. 20491667 eller til ledende overlæge Hanne Linnet på tlf. 40206602.
Du kan se mere om stillingen i Stillings- og funktionsbeskrivelsen
Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online på regionens hjemmeside www.rm.dk/job ved at klikke på “Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. Vedhæftede dokumenter skal være i pdf- eller word-format.

Din ansøgning vil vi gerne modtage senest d. 31. december 2019
samtaler forventes afholdt i uge 2, 2020.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job