Specialeansvarlig Overlæge i lungemedicin ved lunge- og infektionsmedicinsk afd. ved Nordsjællands Hospital (NOH)

Dette job er udløbet

Vi søger en ny overlæge kollega, med speciale i lungemedicin med mulighed for som speciale ansvarlig overlæge at påvirke den fremtidige retning for lungemedicin på NOH.

Vi søger en speciallæge med særlig interesse for astma og svære lungeinfektioner herunder tuberkulose.

Afdelingen   

Vi er en progressiv moderne afdeling med fokus på det bedste patientforløb og arbejder mod en virtuel platform til hjemmebehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og astma. Der er desuden tæt samarbejde internt i afdelingen med det infektionsmedicinske område.

Nordsjællands Hospital har funktion på 3 matrikler – Hillerød, Frederikssund og Helsingør.

I Hillerød har afdelingen 52 senge fordelt i de to afsnit for henholdsvis lungemedicin og infektionsmedicin samt 11 senge i akutafdelingen. I Frederikssund råder afdelingen over et sengeafsnit med 22 senge. Afdelingen har 14 lungemedicinske ambulante speciallægespor fordelt over 3 matrikler samt 1 reservelægespor ugentligt.

Vi arbejder på alle niveauer i afdelingen hen mod det Nye Nord Sjællands hospital (Indflytning 2024), hvor afdelingen geografisk samles i et sengeafsnit med lokale lungemedicinske ambulatorier tæt på borgeren i helt nye moderne rammer!

Vi tilbyder 

  • En spændende arbejdsplads med specielt fokus på KOL-patienten for hvem afdelingen har implementeret Værdi Baseret Sundhed (VBS) for de patienter med de sværeste KOL diagnoser. Det betyder at patienten henvender sig ved behov i stedet for faste kontroltider. Desuden udvikler afdelingen et KOL excellent forløb for de indlagte patienter. Projektet kommer til at gå på tværs af flere afdelinger. Endelig er afdelingen i gang med at etablere palliation til KOL patienter, og et VBS forløb tillige for astma patienter .
  • Udvikling af en virtuel platform for astma.
  • Aktivt forskningsmiljø med fokus på bla. pneumoni og antibiotisk stewardship
  • En spændende ekspanderende arbejdsplads
  • Et godt kollegialt miljø
  • Mulighed for at sætte personligt præg på en afdeling under udvikling

Vi forventer, at du 

  • Er en engageret speciallæge med lyst til at indgå i afdelingens projekter
  • Har kvalifikationer indenfor kommunikation og evne til at samarbejde
  • Er forskningsinteresseret og
  • Er indstillet på at indgå i afdelingens forsknings- og undervisningsforpligtelser

Lungemedicin 
Afdelingen varetager lungesygdomme på hovedfunktionsniveau, regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau. Afdelingen har specielt fokus på behandling og organisering af KOL patientforløb.

Deltager i Center for Komplicerede Lunge Infektioner (CKL) i samarbejde med Gentofte/Herlev lungemedicinske afdeling og Serum instituttet mykobakteriologisk afdeling.
Der foregår aktuelt et stort organisatorisk og forskningsarbejde i et projekt med omlægning af ambulante KOL, IPF og ASTMA forløb til CAPTAIN (Comprehensive And Prospective Treatment and Individual Nursing) projekt.
I ambulatoriet foretages procedure som ultralydsvejledt pleuracentese, pleuradrænanlæggelse og bronkoskopi.

Vagter mv.
Der er beredskabsvagt (Telefonvagt) for lungemedicin og rådighedsvagt for infektionsmedicin, således at begge specialer er dækket.
Der er ca. 40 tilknyttede reservelæger, som indgår i bunden vagt i 3½ vagtlag.
Afdelingen deltager i undervisningen af studenter på 3. semester kandidatdel.

Øvrige specialer  
Afdelingen har Infektionsmedicinsk speciale. Lungeinfektioner herunder pneumoni og TB er forskningsmedicinske indsatsområder, der ligger i de 2 specialers krydsfelt.
Afdelingen er ansvarlig for COVID-19 behandling på NOH.
Afdelingen varetager desuden Nordsjællands Hospitals Diagnostiske Enhed.

Forskning 
Til afdelingen er knyttet 1 forskningsansvarlig overlæge, 1 overlæge og flere yngre læger ansat i deltidsforskerstillinger. Afdelingen har 5 Ph.D-studerende og 2 forskningsårsstuderende.
Afdelingens forskningsmæssige interesseområder er primært lungeinfektioner, tuberkulose, infektioner hos ældre, KOL, neuroinfektioner og sepsis.

I denne video, kan du se lidt om en overlæges ansættelse i LIA
https://region-hovedstaden-ekstern.23video.com/laege-et-arbejdsliv-i-lunge-og

Ansættelsesvilkår 
Der er tale om en fuldtidsstilling, som er til besættelse snarest muligt.

Hvis du har mere end 5 års beskæftigelse som speciallæge, vil ansættelse ske i henhold til overenskomst for overlæger indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger.

Den faglige bedømmelse af dig vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 kompetenceområder, der svarer til de 7 roller i speciallægeordningen.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Christian Søborg på tlf. 21 12 23 83 eller mail christian.soeborg@regionh.dk
Du kan læse mere om afdelingen og hospitalet på www.nordsjaellandshospital.dk.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er den 30. august 2021 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler afholdes den 24. september 2021.
Send ansøgning, CV, publikationsliste samt dokumentation af formelle og faglige kompetencer via linket. Publikationer skal du ikke sende med.